Предмети УНО Социјална медицина

Штампа

 

Ужа научна област : СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА  28. Socijalna

Шеф Катедре : Проф. др Маја Николић

Шеф УНО: Доц. др Оливера Радуловић

Предмети  које обухвата ужа научна област:

  1. Социјална медицина
  2. Социјална медицина и хигијена
  3. Социјална медицина са епидемиологијом и хигијеном
  4. Промоција здравља
  5. Организација здравствене заштите
  6. Медицинско законодавство
  7. Здравствено васпитање
  8. Организација стоматолошке службе
  9. Здравствено васпитање и промоција здравља

nastava1ОГЛАСНА ТАБЛА ПРЕДЕМТА

 

Наставници и сарадници:

Радуловић Ж. Оливера

доцент

научна и стручна компетентност

Вишњић М. Александар

доцент

научна и стручна компетентност

Марковић Т. Роберта

доцент

научна и стручна компетентност

Јовановић Тамара сарадник у настави научна и стручна компетентност