Предмети УНО Хигијена са медицинском екологијом

Штампа

 

Ужа научна област : ХИГИЈЕНА СА МЕДИЦИНСКОМ ЕКОЛОГИЈОМ  29. Higijena

Шеф Катедре: Проф. др Маја Николић

Шеф УНО: Проф. др Душица Стојановић

Предмети   које обухвата ужа научна област:

  1. Хигијена са медицинском екологијом
  2. Дијететика
  3. Медицинска екологија
  4. Хигијена исхране
  5. Хигијена школске и радне средине
  6. Процена здравствених ризика
  7. Дијететика и орално здравље

 

nastava1ОГЛАСНА ТАБЛА ПРЕДЕМТА

 

Наставници и сарадници:

Стојановић Б. Душица

рeдoвни прoфeсoр

научна и стручна компетентност

Николић Д. Маја

редовни прoфeсoр

научна и стручна компетентност

Станковић А. Александра

ванредни професор

научна и стручна компетентност
Стошић Т. Љиљана доцент научна и стручна компетентност

Вуковић Мирковић Д. Бојана

сарадник у настави

научна и стручна компетентност