Предмети УНО Радиологија

Штампа

30. Radiologija

 

Ужа научна област : РАДИОЛОГИЈА 

Шеф Катедре: Проф. др Слободан Илић

Шеф УНО: Проф. др Драган Стојанов

Предмети које обухвата ужа научна област:

  1. Радиологија
  2. Основи радиологије и онкологије

 

Наставници и сарадници:

Бошњаковић М. Петар

рeдoвни прoфeсoр

научна и стручна компетентност

Петровић С. Слађана

редовни прoфeсoр

научна и стручна компетентност

Стојанов А. Драган

ванредни прoфeсoр

научна и стручна компетентност

Радовановић Л. Зоран

ванредни професор

научна и стручна компетентност