Катедра Онкологија

Штампа

32. Onkologija

 

Ужа научна област : ОНКОЛОГИЈА

Шеф УНО : Проф. др Светислав Врбић

Предмети  које обухвата ужа научна област:

  1. Основи клиничке онкологије
  2. Палијативна терапија малигних болести
  3. Палијативна медицина

 

nastava1ОГЛАСНА ТАБЛА КАТЕДРЕ

 

Наставници и сарадници:

Врбић Ж. Светислав редовни прoфeсoр научна и стручна компетентност

Пејчић С. Ивица

вaнрeдни прoфeсoр

научна и стручна компетентност

Крстић С. Миљан

доцент

научна и стручна компетентност
Цветановић С. Ана сарадник у настави научна и стручна компетентност