Предмети УНО Инфектологија

Штампа

33. Infektologija

Ужа научна област : ИНФЕКТОЛОГИЈА

Шеф Катедре: Проф. др Биљана Коцић

Шеф  УНО: Проф. др Миодраг Врбић

Предмети  које обухвата научна област:

  1. Инфективне болести
  2. Тропске инфективне болести

Наставници и сарадници:

 

Врбић Ж. Миодраг

вaнрeдни прoфeсoр

научна и стручна компетентност

Јовановић В. Маја

редовни прoфeсoр

научна и стручна компетентност

Поповић Драгоњић Д. Лидија

асистент

научна и стручна компетентност
Ранковић Ж. Александар асистент научна и стручна компетентност