Катедра Оториноларингологија

Штампа

35. Orl

 

Ужа научна област : ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА 

Шеф  Катедре: Проф. др Милан Станковић

Предмети  које обухвата ужа научна област:

  1. Оториноларингологија

 

nastava1ОГЛАСНА ТАБЛА КАТЕДРЕ

 

Наставници и сарадници:

 

Станковић Д. Милан

рeдoвни прoфeсoр

научна и стручна компетентност

Милисављевић Р. Душан

редовни прoфeсoр

научна и стручна компетентност

Ранчић С. Дејан

ванредни профеоср

научна и стручна компетентност

Бојановић Р. Мила

доцент

научна и стручна компетентност