Катедра Офталмологија

Штампа

 

Ужа научна област : ОФТАЛМОЛОГИЈА  36. Oftalmologija

Шеф Катедре: Проф. др Гордана Златановић

Предмети које обухвата ужа научна област:

  1. Офталмологија

 

nastava1ОГЛАСНА ТАБЛА КАТЕДРЕ

 

Наставници и сарадници:

Златановић Д. Гордана

рeдoвни прoфeсoр

научна и стручна компетентност

Веселиновић Љ. Драган

рeдoвни прoфeсoр

научна и стручна компетентност

Јовановић Д. Предраг

редовни прoфeсoр

научна и стручна компетентност

Станковић-Бабић Љ. Гордана

доцент

научна и стручна компетентност

Ђорђевић-Јоцић М. Јасмина

доцент

научна и стручна компетентност
Тренкић Божиновић С. Марија
асистент научна и стручна компетентност
Цекић П. Соња клинички асистент научна и стручна компетентност
Живковић Љ. Маја асистент научна и стручна компетентност