Предмети УНО Физикална медицина и рехабилитација

Штампа

 

Ужа научна област : ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА  37. Fizikalna

Шеф Катедре: Проф. др Јовица Јовановић

Шеф УНО: Проф. др Ивона Станковић

Предмети које обухвата ужа научна област:

  1. Основи физикалне медицине и рехабилитације
  2. Физикална медицина и рехабилитација

Наставници и сарадници:

 

Димитријевић Р. Лидија

редовни прoфeсoр

научна и стручна компетентност

Станковић Д. Ивона

редовни прoфeсoр

научна и стручна компетентност

Коцић Н. Мирјана

вaнрeдни прoфeсoр

научна и стручна компетентност

Чоловић С. Христина

доцент

научна и стручна компетентност

Живковић Д. Весна

доцент

научна и стручна компетентност

Златановић С. Драган клинички асистент

научна и стручна компетентност