Предмети УНО Медицина рада

Штампа

38. Medicinarada

 

Ужа научна област : МЕДИЦИНА РАДА

Шеф  Катедре: Проф. др Јовица Јовановић

Шеф  УНО: Проф. др Јовица Јовановић

Предмети  које обухвата ужа научна област:

  1. Медицина рада
  2. Заштита на раду

 Наставници и сарадници:

 

Јовановић М. Јовица

рeдoвни прoфeсoр

научна и стручна компетентност