Предмети УНО Медицинска статистика и информатика

Штампа

 

Ужа научна област : МЕДИЦИНСКА СТАТИСТИКА И ИНФОРМАТИКА  23. Statist

Катедра опште-образовних предмета

Шеф  Катедре : Доц. др Миодраг Стојановић

Шеф  УНО: Проф. др Зоран Милошевић

Предмети  које обухвата ужа научна област:

  1. Медицинска статистика и информатика
  2. Медицинска информатика и менаџмент
  3. Статистика у фармацији
  4. Здравствена статистика
  5. Медицинска статистика
  6. Квалитет рада у здравственим установама

 

nastava1ОГЛАСНА ТАБЛА ПРЕДМЕТА

 

Наставници и сарадници:

Милошевић Г. Зоран

вaнрeдни прoфeсoр

 научна и стручна компетентност

Стојановић М. Миодраг

доцент

 научна и стручна компетентност

Игњатовић М. Александра

aсистeнт

 научна и стручна компетентност
Анђелковић Апостоловић Р. Марија сарадник у настави
 научна и стручна компетентност