Предмети УНО Ортопедија вилица

Штампа

 

Шеф  Катедре: Проф. др Гордана Филиповић

 

Ужа научна област : ОРТОПЕДИЈА ВИЛИЦА  - ПРЕТКЛИНИКА43. Ortopedija vilica

Шеф  УНО: Доц. др Татјана Перовић

Предмети које обухвата ужа научна област:

  1. Ортопедија вилица 1
  2. Ортопедија вилица 2

 

Ужа научна област : ОРТОПЕДИЈА ВИЛИЦА  - КЛИНИКА

Шеф  УНО: Доц. др Татјана Перовић

Предмети које обухвата ужа научна област:

  1. Ортопедија вилица
  2. Ортодонтско-хируршка терапија малоклузија

 

nastava1ОГЛАСНА ТАБЛА ПРЕДМЕТА

 

Наставници и сарадници:

Јаношевић Љ. Мирјана

рeдoвни прoфeсoр

научна и стручна компетентност

Перовић М. Татјана

доцент

научна и стручна компетентност

Филиповић Љ. Гордана

ванредни професор

научна и стручна компетентност

Радојичић М. Јулија

доцент

научна и стручна компетентност

Јаношевић Н. Предраг

асистент

научна и стручна компетентност

Митић Д. Владимир

доцент

научна и стручна компетентност