Предмети УНО Орална медицина и пародонтологија

Штампа

 

40. Oralna med Шеф Катедре: Проф. др Драгица Симоновић-Дачић

 

Ужа научна област : ОРАЛНА МЕДИЦИНА И ПАРОДОНТОЛОГИЈА - ПРЕТКЛИНИКА

Шеф УНО: Проф. др Љиљана Кесић

Предмети које обухвата ужа научна област

  1. Орална хигијена

 

Ужа научна област : ОРАЛНА МЕДИЦИНА И ПАРОДОНТОЛОГИЈА - КЛИНИКА

Шеф УНО: Проф. др Љиљана Кесић

Предмети које обухвата ужа научна област

  1. Орална медицина
  2. Пародонтологија
  3. Пародонтална хирургија
  4. Ласеротерапија у стоматологији

 

nastava1 ОГЛАСНА ТАБЛА ПРЕДМЕТА

 

Наставници и сарадници:


Кесић Г. Љиљана

рeдoвни прoфeсoр

научна и стручна компетентност

Пејчић С. Ана

доцент

 научна и стручна компетентност

Обрадовић Р. Радмила

доцент

 научна и стручна компетентност
Бојовић Д. Марија
асистент  научна и стручна компетентност