Предмети УНО Физика

Штампа

 

Ужа научна област : ФИЗИКА  21. Fizika

Шеф  Катедре: Проф. др Татјана Јовановић

Шеф  УНО: Проф. др Братислав Јовановић

Предмети које обухвата ужа научна област:

  1. Физика
  2. Физика медицинске дијагностике
  3. Физичке методе у стоматологији
  4. Радиофармација
  5. Нејонизујуће и јонизујуће зрачење

 

Наставници и сарадници:

 

Јовановић М. Братислав

вaнрeдни прoфeсoр

научна и стручна компетентност

Јовановић В. Татјана

вaнрeдни прoфeсoр

научна и стручна компетентност
Нешић Д. Љубиша редовни прoфeсoр научна и стручна компетентност
Стојановић Д. Марко сарадник у настави
научна и стручна компетентност