Предмети УНО Биологија са хуманом генетиком

Штампа

 

Ужа научна област:  БИОЛОГИЈА СА ХУМАНОМ ГЕНЕТИКОМ   20. Biologija

Шеф Катедре: Проф. др Татјана Јовановић

Шеф УНО: Проф. др Стево Најман

Предмети  које обухвата ужа научна област:

  1. Биологија са хуманом генетиком
  2. Молекуларна и хумана генетика
  3. Медицинска генетика
  4. Фармацеутска биологија ћелије
  5. Биологија
  6. Ботаника
  7. Претклиничка испитивања биолошки активних супстанци на in vitro моделима
  8. Еколошка биотехнологија

 

nastava1

ОГЛАСНА ТАБЛА ПРЕДМЕТА

 

Наставници и сарадници:

Најман Ј. Стево

рeдoвни прoфeсoр

научна и стручна компетентност

Пајовић Б. Снежана

рeдoвни прoфeсoр

научна и стручна компетентност

Вукелић Николић Ђ. Марија

доцент

научна и стручна компетентност

Матејић С. Јелена 

доцент

научна и стручна компетентност

Живковић М. Јелена

доцент

научна и стручна компетентност

Најдановић Г. Јелена

асистент

научна и стручна компетентност
Стојановић Т. Сања
асистент научна и стручна компетентност