Катедра Хемија

Штампа

 

Ужа научна област : ХЕМИЈА  18. Hemija

Шеф Катедре: Проф. др Биљана Каличанин

Предмети  које обухвата ужа научна област:

 1. Физичка хемија
 2. Општа хемија
 3. Аналитичка хемија 1
 4. Аналитичка хемија 2
 5. Органска хемија 1
 6. Органска хемија 2
 7. Основи опште и аналитичке хемије
 8. Органска хемија
 9. Инструменталне методе
 10. Метали у биолошким процесима
 11. Увод у лабораторијски рад
 12. Аналитичке методе у испитивању хемијских контаминаната у исхрани.
 13. Основи фармацеутске хемије и фармацеутска хемија неорганских једињења.
 14. Фармацеутска хемија органских једињења 1
 15. Фармацеутска хемија органских једињења 2
 16. Аналитика лекова
 17. Санитарна хемија
 18. Неорганска хемија
 19. Инструменталне методе хемијске анализе
 20. Хемија биоелемената
 21. Хемија хетероциклуса
 22. Колоидна хемија
 23. Хемија у медицини 1
 24. Хемија у медицини 2
 25. Хемија у стоматологији

 

nastava1

ОГЛАСНА ТАБЛА КАТЕДРЕ

 

Наставници и сарадници:

Трутић В. Наташа

редовни прoфeсoр

научна и стручна компетентност

Николић М. Горан

редовни прoфeсoр

научна и стручна компетентност

Каличанин М. Биљана

редовни прoфeсoр

научна и стручна компетентност

Миладиновић Л. Драгољуб

редовни прoфeсoр

научна и стручна компетентност

Абрамовић Ж. Мирјана

ванредни професор

научна и стручна компетентност

Сунарић М. Славица

ванредни професор

научна и стручна компетентност

Шмелцеровић Андрија

ванредни професор

научна и стручна компетентност

Митић Ј. Жарко

ванредни професор

научна и стручна компетентност

Живковић В. Јелена

дoцeнт

научна и стручна компетентност

Лазаревић С. Јелена

доцент

научна и стручна компетентност

Велимировић С. Драган

доцент

научна и стручна компетентност

Веселиновић М. Александар

доцент

научна и стручна компетентност

Илић С. Будимир

асистент

научна и стручна компетентност