combine_images_980.jpg

Катедра Фармација

Штампа

 

Ужа научна област : ФАРМАЦИЈА  19. Farmacija1

Шеф Катедре: Проф. др Радмила Величковић Радовановић

Предмети  које обухвата ужа научна област:

 1. Фармакогнозија 1
 2. Фармакогнозија 2
 3. Броматологија
 4. Фармакокинетика
 5. Аналитика лекова
 6. Фармацеутска технологија 1
 7. Фармацеутска технологија 2
 8. Козметологија
 9. Фитотерапија
 10. Токсикологија
 11. Биофармација
 12. Основи фармацеутске биотехнологије
 13. Основи индустријске фармације
 14. Основи фармацеутског менаџмента
 15. Клиничка фармација
 16. Основи фармацеутске хемије и фармацеутска хемија неорганских једињења
 17. Увод у фармацију
 18. Аналитика фармацеутских супстанци у биолошким и прехрамбеним узорцима
 19. Фармакотерапија
 20. Увод у броматологију
 21. Лековити природни производи
 22. Вода у фармацији
 23. Интеракција лековитог биља и животне средине
 24. Амбалажни материјали у фармацији
 25. Фармацеутска хемија органских једињења 1
 26. Фармацеутска хемија органских једињења 2
 27. Анализа фенолних једињења у природним производима
 28. Фармакоепидемиологија
 29. Фармацеутско законодавство и етика
 30. Изоловање и синтеза секундарних метаболита
 31. Броматологија

nastava1ОГЛАСНА ТАБЛА КАТЕДРЕ

 

Наставници и сарадници:

 

Јокановић М. Милан

рeдoвни прoфeсoр

научна и стручна компетентност

Китић В. Душанка

редовни прoфeсoр

научна и стручна компетентност

Арсић А. Ивана

вaнрeдни прoфeсoр

научна и стручна компетентност

Величковић-Радовановић М. Радмила

ванредни професор

научна и стручна компетентност

Џодић М. Предраг

доцент

научна и стручна компетентност

Павловић Р. Драгана

доцент

научна и стручна компетентност

Миладиновић М. Бојана

доцент

научна и стручна компетентност

Тасић-Костов Ж. Марија

доцент

научна и стручна компетентност

Цатић-Ђорђевић К. Александра

доцент

научна и стручна компетентност

Вујовић М. Маја

доцент

научна и стручна компетентност

Савић Љ. Весна доцент научна и стручна компетентност

Рогановић С. Соња

асистент

научна и стручна компетентност

Костић Н . Милица

асистент

научна и стручна компетентност

Станковић И. Милица

асистент

научна и стручна компетентност

Денић С. Марко

асистент

научна и стручна компетентност

Дамњановић Д. Ивана

асистент

научна и стручна компетентност

Стефановић З. Никола

асистент

научна и стручна компетентност

Милутиновић С. Милица асистент научна и стручна компетентност
Коларевић Н. Ана
сарадник у настави научна и стручна компетентност
Томовић Т. Катарина сарадник у настави научна и стручна компетентност
 
 
 

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18000 Ниш
Република Србија
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 7215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42