Катедра Ургентна медицина

Штампа


Ужа научна област : УРГЕНТНА МЕДИЦИНА  17. Urgentna

Шеф Катедре: Проф. др Милорад Митковић

Шеф УНО: Проф. др Светлана Павловић

Предмети које обухвата ужа научна област:

  1. Ургентна медицина


nastava1

ОГЛАСНА ТАБЛА КАТЕДРЕ


Наставници и сарадници:

 

Mиткoвић Б. Mилoрaд

рeдoвни прoфeсoр, дописни члан САНУ

научна и стручна компетентност

Живковић Д. Мирослава

рeдoвни прoфeсoр

научна и стручна компетентност

Стефановић С. Иван

редовни професор

научна и стручна компетентност

Стојановић П. Мирослав

рeдoвни прoфeсoр

научна и стручна компетентност

Павловић М. Светлана

ванредни професор

научна и стручна компетентност

Јанковић Ј. Радмило

ванредни професор

научна и стручна компетентност

Лазовић В. Марко

доцент

научна и стручна компетентност

Стошић С. Биљана

ванредни професор

научна и стручна компетентност

Будић З. Ивана

доцент

научна и стручна компетентност