Катедра Биохемија

Штампа

Ужа научна област: БИОХЕМИЈА

4. Biohemija

Шеф Катедре: Проф. др Гордана Коцић

Предмети које обухвата ужа научна област:

  1. Биохемија
  2. Биохемија и орална биохемија
  3. Клиничка биохемија
  4. Општа биохемија
  5. Медицинска биохемија
  6. Принципи и етика научноистраживачког рада

nastava1

  

  ОГЛАСНА ТАБЛА КАТЕДРЕ

 

Наставници и сарадници:

 

Пaвлoвић Д. Душицa

рeдoвни прoфeсoр

научна и стручна компетентност

Кoцић M. Гoрдaнa

рeдoвни прoфeсoр

научна и стручна компетентност

Стojaнoвић Р. Ивaнa

редовни прoфeсoр

научна и стручна компетентност

Цвeткoвић П. Taтjaнa

редовни прoфeсoр

научна и стручна компетентност

Jeвтoвић-Стoимeнoв M. Taтjaнa

ванредни професор

научна и стручна компетентност

Сoкoлoвић T. Душaн

ванредни професор

научна и стручна компетентност

Бaшић T. Jeлeнa

доцент

научна и стручна компетентност

Вeљкoвић Р. Aндрej

доцент

научна и стручна компетентност

Деспотовић Р. Mилeнa

aсистeнт

научна и стручна компетентност

Ђoрђeвић С. Брaнкa

асистент

научна и стручна компетентност