Катедра Здравствена нега

Штампа

 

Ужа научна област:  ЗДРАВСТВЕНА НЕГА

Шеф Катедре: Проф. др Биљана Радовановић-Динић46. Zdravstvena nega

Предмети  које обухвата ужа научна област:

 1. Здравствена нега и дијететика
 2. Основи неурологије са негом
 3. Основи педијатрије са негом
 4. Основи интерне медицине са негом
 5. Геријатрија са негом
 6. Основи хирургије са негом
 7. Основи инфективних болести са негом
 8. Основи гинекологије и акушерства с негом
 9. Интерна медицина са негом
 10. Хирургија са негом
 11. Педијатрија са негом
 12. Инфективне болести са негом

nastava1ОГЛАСНА ТАБЛА КАТЕДРЕ

Наставници и сарадници:

Радовановић Динић С. Биљана

ванредни прoфeсoр

научна и стручна компетентност

Бјелаковић Б. Бојко

доцент

научна и стручна компетентност

Јовановић В. Маја

редовни прoфeсoр

научна и стручна компетентност

Кутлешић М. Ранко

доцент

научна и стручна компетентност

Ђорђевић М. Гордана

доцент

научна и стручна компетентност

Ћирић Здравковић В. Снежана

доцент

научна и стручна компетентност

Радојковић Б. Данијела

доцент

научна и стручна компетентност

Стевановић Р. Горан

доцент

научна и стручна компетентност

Живковић Г. Валентина

доцент

научна и стручна компетентност

Маринковић Т. Мирјана предавач научна и стручна компетентност