Катедра Анатомија

Штампа

Ужа научна област : АНАТОМИЈА  1. Anatomija

Шеф Катедре: Проф. др Раде Чукурановић

Предмети које обухвата ужа научна област:

  1. Анатомија
  2. Клиничка анатомија
  3. Анатомија и хистологија
  4. Анатомија главе и врата


nastava1

ОГЛАСНА ТАБЛА КАТЕДРЕ

 

Наставници и сарадници:

Антић М. Светлана

редовни професор

научна и стручна компетентност

Чукурановић Ч. Раде

редовни професор

научна и стручна компетентност

Павловић С. Снежана

редовни професор

научна и стручна компетентност

Арсић Д. Стојанка

ванредни професор

научна и стручна компетентност

Влајковић Р. Слободан

ванредни професор

научна и стручна компетентност

Даковић Бјелаковић З. Марија

ванредни професор

научна и стручна компетентност

Угреновић З. Слађана

ванредни професор

научна и стручна компетентност

Јовановић Д. Иван

ванредни професор

научна и стручна компетентност

Стојановић Р. Весна

доцент

научна и стручна компетентност

Павловић Н. Миљана

доцент

научна и стручна компетентност

Кундалић К. Браца

доцент

научна и стручна компетентност

Живковић С. Владимир асистент научна и стручна компетентност
Трандафиловић М. Милена асистент научна и стручна компетентност

Чукурановић Кокорис Р. Јована

асистент

научна и стручна компетентност

Антић М. Милорад

асистент

научна и стручна компетентност