combine_images_980.jpg

Настава

Штампа


Студијски програми интегрисаних и струковних студија на Медицинском факултету остварују се у току школске године која почиње 1. октобра текуће године, а завршава се 30. септембра наредне године. Школску годину чине зимски и летњи семестар. Зимски семестар почиње 1. октобра, а летњи 15. фебруара. Реализација студијског програма траје 15 наставних недеља по семестру. Летњи распуст почиње 15. јула и траје до 20. августа.

Студијски програми се изводе према плану наставе који је у складу са општим актом Сената Универзитета, доноси Наставно-научно веће Медицинског факултета.

Планом извођења наставе утврђују се:

  • наставници и сарадници који изводе наставу према студијском програму;
  • места извођења наставе;
  • почетак и завршетак, као и временски распоред извођења наставе;
  • облици наставе (теоријска и практична настава, семинари, консултације, теренски рад, провера знања и др.);
  • испитни рокови, начин полагања испита  и провере знања;
  • попис литературе за студије и полагање испита;
  • могућност извођења наставе на страном језику;
  • могућност извођења наставе на даљину;
  • остале важне чињенице за уредно извођење наставе.

Опширније...

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18000 Ниш
Република Србија
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 7215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42