Распоред наставе за све године студија на свим студијским програмима

Штампа

 

Датум објаве: 28.09.2017.

ЗИМСКИ СEMEСTАР ШКOЛСКE 2017/18. ГOДИНE

Настава за све године на интегрисаним академским и основним струковним студијама почиње 02.10.2017. године,  по следећем распореду:


СТУДИЈЕ ПРВОГ СТЕПЕНА

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ

СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

СТРУКОВНИ ЗУБНИ ПРОТЕТИЧАР

СТРУКОВНИ САНИТАРНО-ЕКОЛОШКИ ИНЖЕЊЕР

   

СТУДИЈЕ ДРУГОГ СТЕПЕНА

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ

МЕДИЦИНA

СТОМАТОЛОГИЈA

ФАРМАЦИЈA

   

СТУДИЈЕ ДРУГОГ СТЕПЕНА

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ

СПЕЦИЈАЛИСТА СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

СПЕЦИЈАЛИСТА СТРУКОВНИ САНИТАРНО-ЕКОЛОШКИ ИНЖЕЊЕР

СПЕЦИЈАЛИСТА СТРУКОВНИ ИНСТРУМЕНТАР