combine_images_980.jpg

Испитни рок

Штампа

 

ДЕЦЕМБАР:    11.12 .2017. - 22.12.2017.

Распоред тестова и писмених делова испита по данима и салама.

  • за испите за које недостаје почетак израде теста/испита, контактирати одговорне професоре или видети на огласним таблама предмета.
  • за испите на којима је број пријављених кандидата мањи од 5, испит ће се организовати у договору са професором.

 

    А0 Свечани амфитеатар у анексу
ВС Велика сала А1 Амфитеатар у анексу на 2. спрату
АМФ Амфитеатар факултета А2 Амфитеатар у анексу на 2. спрату
АМП Амфитеатар Института за патологију С1 Слушаоница у анексу на 1. спрату
АМС Амфитеатар Стоматолошке клинике С2 Слушаоница у анексу на 2. спрату
АИЈЗ Амфитеатар Инстит. за јавно здравље С3 Слушаоница у анексу на 2. спрату
Сала 58 Сала на 1. спрату код фармакологије ПОТ. СУД. Сала у поткровљу судске медицине
Сала 68 Сала на 1. спрату код патофизиологије ССМ Сала судске медицине
ИНТ Амфитеатар Интерне клинике ПОТ. СУД.МУ. Мала учионица у пот. судске медицине

 

 

ДАТУМ ПРЕДМЕТ О/И СП Година Почетак и трајање теста/испита Место полагања
1. НЕДЕЉА   1. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
11.12.2017. Анатомија ОП М 1 18.30-20.00 ВС, Сала 68
11.12.2017. Патологија ОП М 3 09.00-10.30 А0
11.12.2017. Психијатрија са мед. психологијом ОП М 4 13.00-15.00 ВС
11.12.2017. Неурологија ОП М 5 10.00-11.00 ВС
11.12.2017. Анатомија ОП С 1 18.30-20.00 ВС, Сала 68
11.12.2017. Патологија и орална патологија ОП С 2 09.00-10.30 А0
11.12.2017. Болести зуба претклиника ОП С 3 13.00-15.00 С2
11.12.2017. Болести зуба клиника 2 ОП С 5 13.00-14.30 С2
11.12.2017. Основи фарм. хемије и фарм. хемија неорг. јед. ОП Ф 2 10.30-13.30 А0
11.12.2017. Фармацеутска хемија 1-стари програм ОП Ф 2 10.30-13.30 А0
11.12.2017. Фармацеутска хемија органских једињења 1 ОП Ф 3 10.30-13.30 А0
11.12.2017. Фармацеутска хемија 2-стари програм ОП Ф 3 10.30-13.30 А0
11.12.2017. Козметологија ОП Ф 4 10.30-12.30 А0
11.12.2017. Основи индустријске фармације ОП Ф 5 10.30-12.30 А0
11.12.2017. Анатомија и хистологија ОП ОСС-СМСТ 1 18.30-20.00 ВС, Сала 68
11.12.2017. Организација здравствене заштите ОП ОСС-СМСТ 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
11.12.2017. Анатомија главе и врата ОП ОСС-ЗП 1 18.30-20.00 ВС, Сала 68
11.12.2017. Анатомија ОП ОСС-СЕИ 1 18.30-20.00 ВС, Сала 68
11.12.2017. Санитарна техника ОП ОСС-СЕИ 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
1. НЕДЕЉА   2. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
12.12.2017. Молекуларна и хумана генетика ОП М 1 18.30-20.30 ВС, Сала 68
12.12.2017. Микробиологија ОП М 2 09.00-10.00 ВС
12.12.2017. Социјална медицина ОП М 5 ДОГОВОР ДОГОВОР
12.12.2017. Молекуларна и хумана генетика ОП С 1 18.30-20.30 ВС, Сала 68
12.12.2017. Микробиологија и имунологија ОП С 2 09.00-10.00 ВС
12.12.2017. Анестезија у стоматологији ОП С 3 17.30-18.30 АМС
12.12.2017. Орална хирургија ОП С 4 17.30-18.30 АМС
12.12.2017. Општа хемија ОП Ф 1 08.00-12.00 Сала 68
12.12.2017. Броматологија ОП Ф 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
12.12.2017. Фармацеутска хемија 3 ОП Ф 3 12.00-15.00 Сала 68
12.12.2017. Фармацеутска хемија органских једињења 2 ОП Ф 3 12.00-15.00 Сала 68
12.12.2017. Анализа фен. једињења у прир. производима ИП Ф 4 12.00-15.00 Сала 68
12.12.2017. Основи фармацеутског менаџмента ОП Ф 5 ДОГОВОР ДОГОВОР
12.12.2017. Микробиологија и имунологија ОП ОСС-СМСТ 1 09.00-10.00 ВС
12.12.2017. Медицина рада ИП ОСС-СМСТ 2 11.00-13.00 АИЈЗ
12.12.2017. Медицина рада ОП ОСС-СЕИ 2 11.00-13.00 АИЈЗ
1. НЕДЕЉА   3. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
13.12.2017. Хемија у медицини 1 ИП М 1 ДОГОВОР ДОГОВОР
13.12.2017. Педијатрија ОП М 5 ДОГОВОР ДОГОВОР
13.12.2017. Стоматолошки материјали ИП С 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
13.12.2017. Болести зуба клиника 1 ОП С 4 13.00-15.00 С2
13.12.2017. Пародонтологија ОП С 5 13.00-14.30 С2
13.12.2017. Хистологија и ембриологија ОП Ф 1 ДОГОВОР ДОГОВОР
13.12.2017. Физика ОП Ф 1 ДОГОВОР ДОГОВОР
13.12.2017. Фармакогнозија 1 ОП Ф 2 09.00-12.00 А0
13.12.2017. Фармакогнозија 2 ОП Ф 3 09.00-12.00 А0
13.12.2017. Основи фармацеутске биотехнологије ОП Ф 5 09.30-12.00 68
13.12.2017. Медицинска физиологија и биохемија ОП ОСС-СМСТ 1 12.00-16.00 А0
13.12.2017. Породична медицина ИП ОСС-СМСТ 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
13.12.2017. Медицинска физиологија и биохемија ОП ОСС-ЗП 1 12.00-16.00 А0
13.12.2017. Медицинска физиологија и биохемија ОП ОСС-СЕИ 1 12.00-16.00 А0
1. НЕДЕЉА   4. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
14.12.2017. Патофизиологија ОП М 3 09.00-11.00 Сала 68
14.12.2017. Гнатологија ОП С 4 11.00-12.00 Сала 68
14.12.2017. Органска хемија 1 ОП Ф 1 18.30-21.30 ВС, АМФ
14.12.2017. Органска хемија 2 ОП Ф 2 18.30-21.30 ВС, АМФ
14.12.2017. Промоција здравља ИП ОСС-СМСТ 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
14.12.2017. Органска хемија ОП ОСС-СЕИ 1 18.30-21.30 ВС, АМФ
14.12.2017. Санитарна хемија ОП ОСС-СЕИ 2 18.30-20.30 ВС, АМФ
1. НЕДЕЉА   5. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
15.12.2017. Увод у клиничку праксу ОП М 1 ДОГОВОР ДОГОВОР
15.12.2017. Физиологија ОП М 2 09.00-11.00 А0
15.12.2017. Хирургија 1 ОП М 5 11.30-12.30 ПОТ.СУД.
15.12.2017. Хирургија 2 ОП М 6 11.30-12.30 ПОТ.СУД.
15.12.2017. Хирургија цео испит ОП М А 11.30-12.30 ПОТ.СУД.
15.12.2017. Физиологија 1-стари програм ОП С 1 09.00-11.00 А0
15.12.2017. Физиологија ОП С 2 09.00-11.00 А0
15.12.2017. Физиологија 2-стари програм ОП С 2 09.00-11.00 А0
15.12.2017. Орална медицина ОП С 4 14.00-15.30 АМС
15.12.2017. Анатомија ОП Ф 1 09.00-10.30 Сала 68
15.12.2017. Физиологија ОП Ф 2 09.00-11.00 А0
15.12.2017. Патофизиологија ОП Ф 3 10.30-12.30 Сала 68
15.12.2017. Фармакотерапија ОП Ф 4 13.00-14.30 Сала 68
15.12.2017. Фармакоепидемиологија ОП Ф 5 13.00-14.30 Сала 68
15.12.2017. Медицина и друштво ОП ОСС-СМСТ 1 ДОГОВОР ДОГОВОР
15.12.2017. Медицина и друштво ОП ОСС-СЕИ 1 ДОГОВОР ДОГОВОР
2. НЕДЕЉА   6. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
18.12.2017. Хистологија и ембриологија ОП М 1 18.30-20.30 ВС, Сала 68
18.12.2017. Физиологија напора ИП М 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
18.12.2017. Фармакологија са токсикологијом ОП М 3 19.00-21.00 АМФ,А0,A1,A2
18.12.2017. Клиничка имунологија ИП М 4 ДОГОВОР ДОГОВОР
18.12.2017. Максилофацијална хирургија ОП М 6 10.30-12.00 АМП
18.12.2017. Хистологија и ембриологија ОП С 1 18.30-20.30 ВС, Сала 68
18.12.2017. Патофизиологија ОП С 2 13.30-15.30 ССМ
18.12.2017. Фармакологија са токсикологијом ОП С 3 19.00-21.00 АМФ,А0,A1,A2
18.12.2017. Максилофацијална хирургија ОП С 5 10.30-12.00 АМП
18.12.2017. Неорганска хемија ОП Ф 1 09.00-11.30 Сала 68
18.12.2017. Микробиологија и основи имунологије ОП Ф 2 09.00-10.00 АИЈЗ
18.12.2017. Фармакологија ОП Ф 3 19.00-21.00 АМФ,А0,A1,A2
18.12.2017. Аналитика лекова ОП Ф 4 11.30-14.30 Сала 68
18.12.2017. Фармацеутска пракса ОП Ф 5 ДОГОВОР ДОГОВОР
18.12.2017. Геријатрија са негом ОП ОСС-СМСТ 2 12.00-14.00 ПОТ.СУД.
18.12.2017. Пародонтологија ОП ОСС-ЗП 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
2. НЕДЕЉА   7. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
19.12.2017. Биохемија ОП М 2 10.00-12.00 ВС, А0
19.12.2017. Хомеостаза воде и електролита ИП М 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
19.12.2017. Интерна медицина 2 ОП М 4 13.00-14.00 АМФ
19.12.2017. Интерна медицина-цео испит-стари програм ОП М 4 13.00-14.00 АМФ
19.12.2017. Гинекологија ОП М 5 14.00-15.00 ВС, А0
19.12.2017. Судска медицина ОП М 6 14.00-15.00 АМФ
19.12.2017. Биохемија и орална биохемија ОП С 1 10.00-12.00 ВС, А0
19.12.2017. Стоматолошка протетика претклиника ОП С 2 14.00-15.00 АМС
19.12.2017. Судска медицина ОП С 5 14.00-15.00 АМФ
19.12.2017. Физичка хемија ОП Ф 1 09.00-12.00 Сала 68
19.12.2017. Општа биохемија ОП Ф 2 10.00-12.00 ВС, А0
19.12.2017. Медицинска биохемија ОП Ф 4 10.00-12.00 ВС, А0
19.12.2017. Патофизиологија и патологија ОП ОСС-СМСТ 1 16.30-20.30 С1
19.12.2017. Медицинска екологија ИП ОСС-СМСТ 3 12.00-13.00 Сала 68
19.12.2017. Патофизиологија ОП ОСС-СЕИ 1 16.30-20.30 С1
2. НЕДЕЉА   8. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
20.12.2017. Медицинска статистика и информатика ОП М 1 09.00-11.00 А0
20.12.2017. Основи имунологије ОП М 2 17.30-19.00 ВС,А0,С1, АМП
20.12.2017. Увод у НИР-стари програм ИП М 2 12.00-14.00 Сала 68
20.12.2017. Клиничка микробиологија ИП М 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
20.12.2017. Клиничка биохемија ОП М 4 12.00-14.00 Сала 68
20.12.2017. Медицинска статистика и информатика ОП С 1 09.00-11.00 А0
20.12.2017. Фармацеутска имунологија ОП Ф 2 17.30-19.00 ВС,А0,С1,АМП
20.12.2017. Статистика у фармацији ОП Ф 3 09.00-11.00 А0
20.12.2017. Фитотерапија ОП Ф 4 09.00-12.00 Сала 68
20.12.2017. Организација здравствене делатности ОП Ф 5 ДОГОВОР ДОГОВОР
2. НЕДЕЉА   9. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
21.12.2017. Енглески језик ИП М 1 13.00-14.30 АМФ
21.12.2017. Енглески језик у медицини ОП М 2 13.00-14.30 АМФ
21.12.2017. Анесатезиологија са реаниматологијом ИП М 5 ДОГОВОР ДОГОВОР
21.12.2017. Енглески језик ИП С 1 13.00-14.30 АМФ
21.12.2017. Енглески језик у стоматологији ОП С 2 13.00-14.30 АМФ
21.12.2017. Аналитичка хемија 1 ОП Ф 1 18.00-21.00 АМФ
21.12.2017. Аналитичка хемија 2 ОП Ф 2 18.00-21.00 А0
21.12.2017. Фармацеутска технологија 1 ОП Ф 3 09.00-12.00 Сала 68
21.12.2017. Фармацеутска технологија 2 ОП Ф 4 09.00-12.00 Сала 68
21.12.2017. Биофармација ОП Ф 5 12.00-15.00 Сала 68
21.12.2017. Ментална хигијена ИП ОСС-СМСТ 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
21.12.2017. Основи опште и аналитичке хемије ОП ОСС-СЕИ 1 18.00-21.00 АМФ
21.12.2017. Енглески језик ИП ОСС-СЕИ 1 13.00-14.30 АМФ
2. НЕДЕЉА   10. ДАН ИСПИТНОГ РОКА
22.12.2017. Физика медицинске дијагностике ИП М 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
22.12.2017. Биологија са хуманом генетиком ОП Ф 1 ДОГОВОР ДОГОВОР
22.12.2017. Инструменталне методе хемијске анализе ОП Ф 2 09.00-12.00 Сала 68
22.12.2017. Вештина комуникација ИП Ф 3 ДОГОВОР ДОГОВОР
22.12.2017. Фармакокинетика ОП Ф 4 12.00-13.30 Сала 68
22.12.2017. Клиничка фармација ОП Ф 5 12.00-13.30 Сала 68
22.12.2017. Вештина комуникација ИП ОСС-ЗП 2 ДОГОВОР ДОГОВОР
22.12.2017. Физика ОП ОСС-СЕИ 1 ДОГОВОР ДОГОВОР
22.12.2017. Инструменталне методе ОП ОСС-СЕИ 2 ДОГОВОР ДОГОВОР

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18000 Ниш
Република Србија
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 7215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42