combine_images_980.jpg

Међународни пројекти

Штампа

 

Билатерални пројекат између Републике Србије и Републике Словеније (2014-2015)

БРOJ ПРOJEКTA

РУКOВOДИЛAЦ ПРOJEКTA

НAЗИВ ПРOJEКTA

ИME И ПРEЗИME ИСTРAЖИВAЧA

ЗВAЊE

451-03-3095/2014-09/16

Проф. др Aндриja Шмeлцeрoвић

Assoc.Prof. Marko Anderluh

Screening of focused chemical libraries for antibacterial and antiinflammatory activity

(Израда уско специјализованих „библиотека“ синтетисаних органских супстанци које показују антибактеријску и анти-инфламаторну активност)

Aндриja Шмeлцeрoвић

Вaнрeдни прoфeсoр

Jeлeнa Лaзaрeвић

Дoцeнт

 

Пројекат  ERASMUS +  (2014-2016)

БРOJ ПРOJEКTA

РУКOВOДИЛAЦ ПРOJEКTA

НAЗИВ ПРOJEКTA

ИME И ПРEЗИME ИСTРAЖИВAЧA

ЗВAЊE

2014-1-UK01-KA202-001615

Martin Persson,
Ph.D., MPH, M.Sc.

Centre for Appearance Research UWE Bristol, UK

FACE VALUE
Optimising the psychosocial care for individuals with birth defects in Europe by implementing an innovative training method for staff in health care and NGO settings

Јулија Радојичић, координатор за Србију
(
Management Committee member)

Доцент

Зоран Пешић

Ванредни професор

 

Пројекат  ReFEEHS (2015-2016)   http://refeehs.com/

БРOJ ПРOJEКTA ПРOJEКAT НAЗИВ ПРOJEКTA ТИМ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ АКТИВНОСТИ НА ПРОЈЕКТУ
561644-EPP-1-2015-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP

 ReFEEHS logoeu flag co funded

REINFORCEMENT OF THE FRAMEWORK FOR EXPERIMENTAL EDUCATON IN HEALTHCARE INSERBIA Проф. др Ивана Арсић
Проф. др Добрила Станковић-Ђорђевић
Проф. др Гордана Коцић
Проф. др Владмила Бојанић
Проф. др Душица Стојановић
Проф. др Биљана Каличанин
Проф. др Јованка Гашић
Доц. др Предраг Џодић

 

Билатерални пројекат између Републике Србије и Црне Горе (2016-2018.)

БРOJ ПРOJEКTA РУКOВOДИЛAЦ ПРOJEКTA НAЗИВ ПРOJEКTA ИME И ПРEЗИME ИСTРAЖИВAЧA ЗВAЊE
451-03-01414/2016-09/27 Доц. др Бојко Бјелаковић,
Др Небоша Каварић
Значај праћења међуодноса мокраћне киселине и оксидативног стреса у дефинисању кардиоваскуларног ризика метаболички здраве и метаболички болесне деце
Љиљана Шаранац Редовни професор
Гордана Коцић Редовни професор
Татјана Јевтовић Стоименов Ванредни професор
Марко Јовић Асистент
Никола Живковић Асистент

 

Пројекат  ERASMUS + (2015-2017)

БРОЈ ПРОЈЕКТА РУКOВOДИЛAЦ ПРOJEКTA НAЗИВ ПРOJEКTA ИME И ПРEЗИME ИСTРAЖИВAЧA ЗВAЊE
2015-1-SE01-KA202-012291

Martin Persson,

Ph.D., MPH, M.Sc.

Centre for Appearance Research

University of the West of England

IHEM:
IHEM Innovative Health Educational Module

Optimising the psychosocial care for individuals with birth defects in Europeby implementing an innovative training method for staff in health care and NGO settings

 

IHEM sm

eu flag co funded

Доц. др Јулија Радојичић
координатор за Србију (Management Committee member)
Доцент

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18000 Ниш
Република Србија
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 7215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42