Важност писања афилијација у радовома

Штампа

 

Приликом међународног рангирања универзитета и факултета у свету, један од фактора који значајно утичу на пораст ранга јесте и број радова који се публикују у међународним часописима. Да би рад, публикован од стране наставника и сарадника Медицинског факултета Универзитета у Нишу, био препознатљив и пребројив, мора имати афилијацију аутора и коаутора у облику званичног назива, тј. “Универзитет у Нишу, Медицински факултет“.

Допис Универзитета у Нишу, јануар 2011.године.