Нови пројектни циклус Министарства просвете, науке и технолошког развоја

Штампа

Датум објаве: 08.03.2016.

Истраживачи, након што је Влада Републике Србије, 03. марта 2016. године  усвојила Стратегију научног и технолошког развоја за период од 2016. до 2020. године – „Истраживање за иновације“, моћи ће да конкуришу за нови пројектни циклус истраживања, по другачијим условима, који ће допринети бољој науци, квалитетнијим научним радовима и унапређивању научно-истраживачког рада у Републици Србији.

 

MPNTR small

 

pdf

Стратегија научног и техолошког развоја Републике Србије за период од 2016. до 2020. године „Истраживање за иновације“

pdf

Најава конкурса за нови истраживачки циклус 2016-2020.

pdf Правилник о поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача („Службени гласник РС”, бр. 110/05, 50/06-исправка, 18 /10 и 112/15)