combine_images_980.jpg

51th Days of Preventive medicine International congress - 51. Дани превентивне медицине

Штампа

 

Прoгрaм кoнтинуирaнe eдукaциje aкрeдитoвaн je oдлукoм Здрaвствeнoг Сaвeтa Рeпубликe Србиje под редним брojем  153-02-489/2017-01 од 03.03.2017. год.

ВРЕМЕ И МЕСТО ОДРЖАВАЊА: 26-29. септембар 2017. године, Медицински факултет Универзитета у Нишу, Свечани амфитеатар, амфитеатар 1,амфитеатар 2, сала 1 и сала 2  у анексу Факултета

БРОЈ БОДОВА: предавач -15 бодова, усмена презентација - 13 бодова, постер презентација -11 бодова, пасивно учешће - 10 бодова

РУКОВОДИЛАЦ: Проф. др Бранислава Коцић

ОРГАНИЗАТОРИ КОНГРЕСА: Медицински факултет Универзитета у Нишу; Институт за јавно здравље Ниш

 

ПРОГРАМСКИ ОДБОР:

1. Prof. dr Spyros Pournaras, Medical School, University of Athens, Athens, Greece

2. Ass. prof. dr Tatjana Vilibić-Čavlek, Croatian National Institute of Public Health Zagreb, Croatia

3. Prof. dr Enisa Mesić, University Clinical Center Tusla, Bosnia and Herzegovina

4. Ass. prof. dr Gianfranco Damiani, Public Health on the Faculty of Medicine at Università Cattolica del Sacro Cuore (UCSC) Rome and Assistant Medical Director of Hospital Hygiene Unit at Agostino Gemelli Teaching Hospital in Rome. Italy

5. Prof. dr Lazar Ranin, Institute of Microbiology and Immunology Faculty of Medicine University of Belgrade, Serbia

6. Prim dr István Kucsera National Center for Epidemiology, Department of Parasitology, Budapest, Hungary

7. Prof. dr Angel Galabov, The Stephan Angeloff Institute of Microbiology, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria

8. Prof. dr Dobrila Stanković Đorđević, University of Niš Faculty of Medicine, Institute for Public Health Niš, Serbia

9. Prof. dr Dušica Stojanović, University of Niš Faculty of Medicine, Institute for Public Health Niš, Serbia

10. Prof. dr Dragan Bogdanović, State University of Novi Pazar, Institute for Public Health Niš, Serbia

11. Prof. dr Biljana Kocić, University of Niš Faculty of Medicine, Institute for Public Health Niš, Serbia

12. Ass. Prof. dr Cretu Carmen Michaela, University of Medicine and Pharmacy “Carol Davila“ Parasitology Department. Colentina Teaching Hospital, Parasitology Department. Bucharest. Romania

13. Prof. dr Tomaz Langerholc, University of Maribor Faculty of Agriculture and Life Sciences, Department of Microbiology, Biochemistry, Molecular Biology and Biotechnology Maribor, Slovenia

 

ПОКРОВИТЕЉСТВО: Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

ПРОФИЛ СЛУШАЛАЦА: лекари, стоматолози, фармацеути

 

САЖЕТАК ПРОГРАМА:

Дани превентивне медицине су традиционални скуп који у континуитету трају и одржавају се сваке године у Нишу. Окупљају лекаре превентивне медицине свих профила и сродних грана. Превентивна медицина је дугорочна инвестиција друштва и изазов свих здравствених система. Предложени програм оправдава сврху оваквог мултидисциплинарног и мултисекторског конгреса из области превентивне медицине који се одвија на енглеском језику у Србији и окупља здравствене раднике из Србије и различитих земаља. Квалитет улагања у превентиву и едукацију даје резултат учешћа великог броја истакнутих научних радника. Програм 51. Конгреса обухвата следеће теме:

 

Савремени изазови у систему здравствене заштите

У оквиру сесије биће размењена искуства у вези функционисања система здравствене заштите у сложеним социјално-економским приликама. Приказани резултати и закључци конгреса треба да допринесу унапређењу знања и стручности лекара, пре свега социјалне медицине ради адекватног реаговања на изазове у систему здравствене заштите.

Информационе технологије и здравље

На сесији ће се анализирати најновији подаци о могућностима за унапређење квалитета стручног рада у целокупном здравственом систему кроз адекватнију примену информационих технологија посебно у домену прикупљања и обраде података у вези са здравственим стањем становништва и функционисањем здравствене службе. Посебно ће се дискутовати о улози здравствених професионалаца који раде у области медицинске статистике и информатике

Промоција и здравље – изазови и перспективе

На сесији ће бити приказани примери добре праксе из различитих средина како би полазници могли да их разраде, анализирају и примене у својим локалним заједницама. Посебна пажња биће посвећена унапређењу мултисекторске и мултидисциплинарне сарадње у процесу промоције здравља .

Теоријски и практични проблеми епидемиологије заразних и незаразних болести

На сесији ће бити разматрани актуелни епидемиолошки проблеми заразних болести као што су проблем континуираног смањивања вакциналног обухвата осетљиве популације, све већи проблем хоспиталних инфекција мултирезистентним сојевима и представиће се најновије стратегије за бољу контролу ових болести. Дискутоваће се најновији епидемиолошки подаци о масовним хроничним незаразним болестима и посебно указати на значај примене скрининг депресије у целој популацији.

Актуелне паразитозе

На сесији ће бити приказана и анализирана најновија истраживања у области паразитологије, као и примери добре праксе који омогућавају дефинисање нових ендемских подручја, као и модернизовање дијагностичких, терапијских и превентивних процедура.

Микробиологија данас

Изузетна преваленција бактеријских и вирусних инфекција, учестала резистенција бактерија на антибактеријске лекове, ново-откривени вируси, успостављање молекуларних дијагностичких метода, упућује на континуирано праћење струке и науке у микробиологији. Сесија треба да разреши дилеме које постоје у микробиологији данас и унапреди стручни рад у овој области.

Животна средина и здравље

Тема анализира актуелне факторе ризика из животне средине и њихов утицај на здравље, посебно вулнерабилних категорија. Посебна пажња биће усмерена ка новим задацима у области медицинске екологије који се отварају због приближавања ЕУ и отварања поглавља који се односе на животну средину.

Исхрана и здравље

Многобројна нова сазнања о значају исхране у лечењу разноврсних акутних и хроничних болести биће представљена у оквиру ове теме, намењене стручњацима разноврсних профила. Анализираће се и најновији подаци о санитарном надзору и контроли болести које се могу пренети храном, како би у наредном периоду превентивне мере биле ефикасније и смањили се трошкови здравствене заштите.

 

ПРОГРАМ РАДА

ПЛАКАТ КОНГРЕСА

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18000 Ниш
Република Србија
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 7215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42