combine_images_980.jpg

Симпозијум "Патологија костију и зглобова"

Штампа

Здравствени савет Републике Србије акредитовао је програм континуиране едукације 16.08.2012. године, одлуком број: 153-02-2444/2012-01.

Време и место одржавања: 26. октобар 2012. год, Медицински факултет Ниш, свечани амфитеатар анекса факултета
Број бодова: Предавач - 11 бодова, Пасивно учешће - 5 бодова
Руководилац: Проф. др Драган Михаиловић


Предавачи: Проф. др Драган Михаиловић, Проф. др Зоран Голубовић, Проф. др Мирослав Трајановић
Профил слушалаца: Лекари, стоматолози
Сажетак: За поставлјање дијагнозе тумора костију и зглобова неопходна је сарадња радиолога, ортопеда и патохистолога. Тумори коштано-зглобног и мишићног система су веома хетерогена група неоплазми која обухвата преко 200 бенигних и око 90 малигних тумора. Бенигни тумори су много учесталији од малигних, у доносу 200:1. За одређивање градуса малигнитета саркома костију и зглобива постоји више система који користе три степена хистолошке атипије, на основу заступлјености диференцијације, броја митоза и присуства некрозе. У нове методе које су од значаја за дијагностику ових тумора и њихово разликовање од метастатких тумора, користе се имунохистохемија, цитогенетика и молекуларна генетика. За потврду хондроидне диференцијације користи се имунохистохемијски маркер С100, док се за одређивање пролиферативне активности користи користи Ки67 индекс. Маркер ЦД99 позитиван је и код Еwинг саркома и код лимфобластног лимфома који је позитиван на ТдТ и ЛЦА. Актуелни метод одређивања Ки67 индекса је коришћење дигиталне слике и софтвера за бројање ћелија (нпр. ИмагеЈ). Дигитална слика користи се и за 3Д реконструкцију хистолошких исечака ткива кости што је од значаја за поставлјање патохистолошке дијагнозе остеопорозе.

Отворени преломи дијафизе потколенице спадају у најчешће отворене преломе локомоторног система. Најчешће настају у саобраћајном и индустријском трауматизму и приликом рањавања пројектилима ватреног оружја. Коштани фрагменти код отворених прелома приликом контакта са сполјашњом средином бивају контаминирани полиморфном бактеријском флором што ствара предиспозицију за развој дубоке коштане инфекције – остеомијелитиса. Прва помоћ код отворених прелома потколенице обухвата зауставлјање крвавлјења, покривање ране стерилном газом и превијање и имобилизацију повређеног екстремитета стандардним или импровизованим удлагама. Након клиничког преглед и рендген дијагностике приступа се преоперативној припреми болесника. Након обилног испирања ране и одстрањивања свих страних тела из ране оперативни захват обухвата примарну обраду ране по слојевима и сполјну скелетну фиксацију. Рана отвореног прелома се примарно не затвара, већ се оставлја отворена. Поред антибиотске терапије по протоколу неопходна је и антитетанусна заштита.

За замену оштећених костију могу се користити вештачке кости прилагођене сваком пацијенту, направлјене од одговарајућих биоматеријала, неогранских фосфата и биополимера. 3Д модели костију, генерички и параметријски, неопходни су приликом израде вештачких костију. Уз помоћ одговарајућих софтверских пакета могу се предвидети места највећих оптерећења костију и зглобова.

Котизација: 2 000,00 динара (урачунат ПДВ), ж.р. 840-1681666-03, позив на број 125/КМЕ.

Пријављивање: пријаве (име, презиме, бр.лиценце) са копијом уплате послати постом или на е-маил, одмах, а најкасније 7 дана пре почетка едукације.

е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

ФАX: +381-18-42-39-310

Пријава     Програм рада   Тест питања

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18000 Ниш
Република Србија
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 7215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42