План наставе

Штампа

Ред. бр.

Нaзив прeдмeтa

I гoдинa

УКУПНO

ЕСПБ

П+В

П+В

СП-СР

П + В

 

1.

Јавно здравље

2+3

 

 

30+45=75

4

2.

Медицинска екологија

3+3

 

 

45+45=90

5

3.

Енглески језик

2+0

 

 

30+0=30

2

4.

Епидемиологија

3+3

 

 

45+45=90

5

5.

Основи педагогије

1+2

 

 

15+30=45

3

6.

Менаџмент у здравству

2+3

 

 

30+45=75

5

7.

Методологија истраживања у здравству

2+3

 

 

30+45=75

4

8.

Микробиологија воде и намирница

2+3

 

 

30+45=75

5

9.

Дијететика

1+2

 

 

15+30=45

3

10.

Социјална медицина

2+2

 

 

30+30=60

3

11.

Изборни предмет – стручна пракса

 

 

20

300

11

12.

Завршни стручни рад

 

 

 

 

10

 

Предавања

300

 

 

300

 

Вежбе

360

 

 

360

 

Свeгa

660

 

 

660

 

Стручнa прaксa

 

 300

300

 

Укупно

960

960

60

 
 
Изборни предмет

Ред. бр

Назив предмета

Семестар

ЕСПБ

11

Дијететика (стручна пракса)

II

11

11

Социјална медицина (стручна пракса)

II

11.в

Епидемиологија (стручна пракса)

II

11.г

Медицинска екологија (стручна пракса)

II

11.д

Микробиологија воде и намирница (стручна пракса)

II