План наставе

Штампа

Ред. бр.

Нaзив прeдмeтa

I гoдинa

УКУПНO

ЕСПБ

П+В

П+В

СП-СР

П + В

 

1.

Јавно здравље

2+3

 

 

30+45=75

4

2.

Основи педагогије

1+2

 

 

15+30=45

3

3.

Енглески језик

2+0

 

 

30+0=30

3

4.

Менаџмент у здравству

2+3

 

 

30+45=75

5

5.

Интерна медицина са негом

2+3

 

 

30+45=75

5

6.

Хирургија са негом

2+3

 

 

30+45=75

5

7.

Педијатрија са негом

2+3

 

 

30+45=75

5

8.

Инфективне болести са негом

2+3

 

 

30+45=75

3

9.

Методологија истраживања у здравству

2+3

 

 

30+45=75

4

10.

Изборни предмет – стручна пракса

 

 

20

300

13

11.

Завршни стручни рад

 

 

 

 

10

 

Предавања

255

 

 

255

 

Вежбе

345

 

 

345

 

Свeгa

600

 

 

600

 

Стручнa прaксa

 

300

 

300

 

Укупно

900

900

60


Изборни предмет

Ред. бр

Назив предмета

Семестар

ЕСПБ

10

Интерна медицина са негом (стручна пракса)

II

13

10

Хирургија са негом (стручна пракса)

II

10.в

Педијатрија са негом (стручна пракса)

II

10.г

Инфективне болести са негом (стручна пракса)

II