combine_images_980.jpg

План наставе

Штампа

 

Редбр.

Назив предмета

I година

II година

III година

IV година

V година

УКУПНО

ЕСПБ

П+В

П+В

П+В

П+В

П+В

П+В

П+В

П+В

П+В

П+В

П+В

 

1.

Медицина и друштво

2+0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30+0=30

3

2.

Молекуларна и хумана генетика

3+2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45+30=75

8

3.

Медицинска статистика и информатика

2+2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30+30=60

5

4.

Анатомија

3+3

4+4

 

 

 

 

 

 

 

 

105+105=210

16

5.

Физичко васпитање *

0+2

0+2

0+2

0+1

 

 

 

 

 

 

0+105=105

/

6.

Хистологија и ембриологија

2+2

2+2

 

 

 

 

 

 

 

 

60+60=120

10

7.

Биохемија и орална биохемија

 

3+2

 

 

 

 

 

 

 

 

45+30=75

8

8.

Изборни предмет

 

1+3

 

 

 

 

 

 

 

 

15+45=60

4

9.

Социјална медицина са епидемиологијом и хигијеном

 

3+3

 

 

 

 

 

 

 

 

45+45=90

6

10.

Микробиологија и имунологија

 

 

2+2

 

 

 

 

 

 

 

30+30=60

4

11.

Изборни предмет

 

 

2+2

 

 

 

 

 

 

 

30+30=60

4

12.

Физиологија

 

 

3+2

3+2

 

 

 

 

 

 

90+60=150

14

13.

Енглески језик  у стоматологији

 

 

2+0

2+0

 

 

 

 

 

 

60+0=60

5

14.

Стоматолошка протетика претклиника

 

 

2+5

2+5

 

 

 

 

 

 

60+150=210

16

15.

Патологија и орална патологија

 

 

2+2

2+2

 

 

 

 

 

 

60+60=120

9

16.

Патофизиологија

 

 

 

4+2

 

 

 

 

 

 

60+30=90

8

17.

Дерматовенерологија

 

 

 

 

1+1

 

 

 

 

 

15+15=30

2

18.

Неурологија и психијатрија са медицинском психологијом

 

 

 

 

2+1

 

 

 

 

 

30+15=45

3

19.

Изборни предмет

 

 

 

 

2+2

 

 

 

 

 

30+30=60

4

20.

Фармакологија са токсикологијом

 

 

 

 

2+1

1+1

 

 

 

 

45+30=75

6

21.

Болести зуба претклиника

 

 

 

 

2+4

1+4

 

 

 

 

45+120=165

11

22.

Интерна медицина (педијатрија, инфективне болести, физикална медицина и рехабилитација)

 

 

 

 

3+3

3+4

 

 

 

 

90+105=195

14

23.

Хирургија (гинекологија са акушерством, офталмологија)

 

 

 

 

2+2

3+3

 

 

 

 

75+75=150

9

24.

Aнeстeзиja у стoмaтoлoгиjи

 

 

 

 

 

1+2

 

 

 

 

15+30=45

4

25.

Оториноларингологија

 

 

 

 

 

1+1

 

 

 

 

15+15=30

2

26.

Радиологија

 

 

 

 

 

2+2

 

 

 

 

30+30=60

5

27.

Изборни предмет

 

 

 

 

 

 

2+2

 

 

 

30+30=60

4

28.

Гнатологија

 

 

 

 

 

 

1+1

 

 

 

15+15=30

2

29.

Орална хирургија

 

 

 

 

 

 

2+4

2+4

 

 

60+120=180

11

30.

Орална медицина

 

 

 

 

 

 

1+2

1+3

 

 

30+75=105

8

31.

Стоматолошка протетика клиника-1

 

 

 

 

 

 

2+5

1+3

 

 

45+120=165

8

32.

Болести зуба клиника 1

 

 

 

 

 

 

1+6

1+5

 

 

30+165=195

10

33.

Превентивна стоматологија

 

 

 

 

 

 

 

1+3

 

 

15+45=60

5

34.

Изборни предмет

 

 

 

 

 

 

 

2+2

 

 

30+30=60

4

35.

Стручна пракса

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0+160=160

8

36.

Изборни предмет

 

 

 

 

 

 

 

 

2+2

 

30+30=60

4

37.

Стоматолошка протетика клиника-2

 

 

 

 

 

 

 

 

1+4

1+4

30+120=150

8

38.

Болести зуба клиника 2

 

 

 

 

 

 

 

 

1+6

1+6

30+180=210

10

39.

Ортопедија вилица

 

 

 

 

 

 

 

 

2+3

2+3

60+90=150

8

40.

Пародонтологија

 

 

 

 

 

 

 

 

1+2

1+3

30+75=105

5

41.

Дечја стоматологија

 

 

 

 

 

 

 

 

1+3

2+3

45+90=135

6

42.

Максилофацијална хирургија

 

 

 

 

 

 

 

 

1+2

2+3

45+75=120

5

43.

Изборни премет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2+2

30+30=60

4

44.

Судска медицина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2+1

30+15=45

3

45.

Дипломски рад

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0+10

0+150=150

7

 

Предавања

180

195

195

195

210

180

135

120

135

195

1740

 

Вежбе

165

240

225

180

210

255

300

300

330

525

2890

 

Свега

345

435

420

375

420

435

435

420

465

720

4630

 

Стручна пракса

 

 

 

 

 

 

 

160

 

 

 

 

УКУПНО

780

795

855

1015

1185

4630

300

* Факултативна настава-број часова није приказан у укупном збиру

 Изборни предмети:ифра

Назив предмета

Семестар

ЕСПБ

8.a

Енглески језик

II

4

8.б

Прва помоћ

II

8.в

Хемија у стоматологији

II

11.а

Медицинска генетика

III

4

11.б

Принципи и етика научноистраживачког рада

III

11.в

Физичке методе у стоматологији

III

19.а

Основи имунологије

V

4

19.б

Стоматолошки материјали

V

27.а

Ургентна стоматологија

VII

4

27.б

Менаџмент у здравству

VII

34.а

Болести ризика у стоматолошкој пракси

VIII

4

34.б

Претклиничка ендодонција

VIII

34.в

Имплантологија

VIII

36.а

Ласеротерапија у стоматологији

IX

4

36.б

Стоматолошки третман деце са посебним потребама

IX

36.в

Дентална антропологија

IX

43.а

Пародонтална хирургија

X

4

43.б

Ортодонтско-хируршка терапија малоклузија

X

43.в

Фиксна протетика

X

45

Дипломски рад

X

7

Укупно

35

 

 

 

 

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18000 Ниш
Република Србија
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 7215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42