combine_images_980.jpg

Комисија за усклађивање студијских програма и процену оптерећења студената

Штампа

 

 

Имплементација Европског система преноса бодова (ЕСПБ) обезбеђује оптимално радно ангажовања просечног студента (изражено бројем бодова), које је неопходно за савладавање свих наставних активности предвиђених наставним програмом једног предмета, свих предмета у семестру, свих предмета у академској години и свих предмета у наставном програму целокупних студија. Имплементација Европског система преноса бодова у студијске програме Факултета, омогућила је:

  • дефинисање обавезних и изборних предмета (модула), према систему у коме сваки предмет може имати различит број бодова а укупан број бодова свих предмета у једној академској години износи 60;
  • процену радног ангажовања студента, неопходног за сваку наставну активност предвиђену програмом предмета;
  • процену времена предвиђеног за савладавање наставног програма.

 

Процена времена предвиђеног за савладавање наставног програма врши се путем студентске анкете, односно, упитника који студенти попуњавају у току или после завршене наставе или завршног испита. Праћењем оптерећења студената могу се добити корисни подаци за модификовање програма и/или наставних активности на предмету. Дефинисањем ЕСПБ за сваки предмет постиже се следеће:

  • рационализација наставних програма и увођење нових изборних предмета;
  • увођење нових типова наставе, нових метода наставе и континуираног рада студената;
  • увођење механизама контроле квалитета наставних програма и метода наставног процеса;
  • оптимално и рационално ангажовање студената и ефикасније студирање;
  • учешће студената као партнера у образовном процесу;
  • већа мобилност студената, наставника и научних идеја.

 


 

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18000 Ниш
Република Србија
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 7215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42