Предавања

Штампа

Р.бр.

Назив предмета

1.

Јавно здравље

2.

Медицинска екологија

3.

Енглески језик

4.

Епидемиологија

5.

Основи педагогије

6.

Менаџмент у здравству

7.

Методологија истраживања у здравству

8.

Микробиологија воде и намирница

9.

Дијететика

10.

Социјална медицина

11.a

Дијететика (стручна пракса)

11

Социјална медицина (стручна пракса)

11

Епидемиологија (стручна пракса)

11

Медицинска екологија (стручна пракса)

11.д

Микробиологија воде и намирница (стручна пракса)

12.

Зaвршни стручни рaд