Предавања

Штампа

Р.бр.

Назив предмета

1.

Микробиологија

2.

Енглески језик

3.

Методологија истраживања у здравству

4.

Менаџмент у здравству

5.

Интерна медицина са негом

6.

Хирургија са негом

7.

Техника инструментирања

8.а

Педијатрија са негом

8

Оториноларингологија са негом

8.в

Офталмологија са негом

8.г

Гинекологија и акушерство са негом

9.а

Абдоминална хирургија (стручна пракса)

9.б

Васкуларна хирургија (стручна пракса)

9.в

Пластична хирургија (стручна пракса)

9.г

Неурохирургија (стручна пракса)

9.д

Ортопедска хирургија (стручна пракса)

9.ђ

Дечја хирургија (стручна пракса)

9.е

Грудна хирургија (стручна пракса)

9.ж

Гинекологија (стручна пракса)

9.з

Оториноларингологија (стручна пракса)

9.и

Офталмолошка хирургија(стручна пракса)

10.

Зaвршни стручни рaд