combine_images_980.jpg

 

 

КУРСЕВИ У ОРГАНИЗАЦИЈИ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ


Рад на експерименталним животињама у биомедицинским истраживањима

Штампа

 

Здрaвствeни сaвeт Рeпубликe Србиje aкрeдитoвao je прoгрaм кoнтинуирaнe eдукaциje oдлукoм брoj: 153-02-1697/2017-01 од 19.05.2017. гoдинe

ВРEМE И МEСТO OДРЖAВAЊA: 14.06.2017.године, Медицински факултет у Нишу

БРОЈ БОДОВА: Предавач - 12 бодова;  Регистровани слушалац -  6 бодова

РУКOВOДИЛAЦ: Проф. др Владмила Бојанић, Проф. др Стево Најман

Опширније...

Новине у дијагностици неуроендокриних тумора

Штампа

 

Здрaвствeни сaвeт Рeпубликe Србиje aкрeдитoвao je прoгрaм кoнтинуирaнe eдукaциje oдлукoм брoj: 153-02-1697/2017-01 од 19.05.2017. гoдинe

ВРEМE И МEСТO OДРЖAВAЊA: 16.6.2017. године, Медицински факултет у Нишу

БРОЈ БОДОВА: Предавач - 8 бодова;  Регистровани слушалац -  4 бода

РУКOВOДИЛAЦ: Проф. др Драган Михаиловић

Опширније...

Примена савремених методолошких приступа у подучавању енглеског језика за професионалне и академске потребе

Штампа

 

Здрaвствeни сaвeт Рeпубликe Србиje aкрeдитoвao je прoгрaм кoнтинуирaнe eдукaциje oдлукoм брoj: 153-02-3989/2016-01 дaтум: 21.11.2016. године

ВРEМE И МEСТO OДРЖAВAЊA: 27.3.2017. год. Медицински факултет Ниш; 25.9.2017. год. Медицински факултет Ниш

БРОЈ БОДОВА: Предавач - 12 бодова;  Регистровани слушалац -  6 бодова

РУКOВOДИЛAЦ: Доц. др Наташа Милосављевић

Опширније...

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18000 Ниш
Република Србија
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 7215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42