combine_images_980.jpg

Природна и органска козметика

Штампа

 

Здрaвствeни сaвeт Рeпубликe Србиje aкрeдитoвao je прoгрaм кoнтинуирaнe eдукaциje oдлукoм брoj: 153-02-2768/2016-01 од 18.8.2016. године

ВРEМE И МEСТO OДРЖAВAЊA: 26.9.2016.год, Медицински факултет Ниш

БРОЈ БОДОВА: Предавач - 12 бодова;  Регистровани слушалац -  6 бодова

РУКOВOДИЛAЦ: Проф. др Ивана Арсић

ПРEДAВAЧИ:

  • Ванредни професор, Ивана Арсић, Медицински факултет Ниш, Универзитет у Нишу;
  • Научни саветник, Вања Тадић, Институт за проучавање лековитог биља „Др Јосиф Панчић“, Београд;
  • Редовни професор, Ирена Жижовић, Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у Београду;
  • Редовни професор, Ивана Бинић, Медицински факултет Ниш, Универзитет у Нишу;
  • Доцент, Драган Цветковић, Технолошки факултет, Лесковац, Универзитет у Нишу;

 

ПРOФИЛ УЧEСНИКA: Стоматолози, фармацеути, дерматолози, здравствени техничари, фармацеутски техничари, зуботехничари

СAЖEТAК ПРOГРAМA:

Свест потрошача о значају органских производа расте упоредо са сазнањима везаним за чињеницу да се веома честе алергије и иритација коже могу повезати са интензивном употребом синтетских сировина у произодњи козметичких производа. Природна и органска козметика су данас део козметике који сваке године прати пораст потрошње посебно у високоразвијеним земљама. Велики број производа за негу и заштиту коже и косе, за негу зуба и усне дупље пласиран је као “природна” и “органска” козметика. Повећана потражња за природним и органским козметичким производима, вероватно је последица и мишљења да све што је природно јесте и безбедно, као и последица све чешћих маркетиншких порука које потенцирају предности примене производа природне и органске козметике уз опрез да синтетско може бити повезано са потенцијалном токсичношћу.

За многе козметичке производе на тржишту се наводи да су „природни“ или „органски“. Да би ова тврдња стајала на амбалажи козметичког производа, потребно је да он у потпуности одговара стандардима за ову врсту производа. Тврдња „природно“ на козметичком производу се односи на порекло сировина у производу, док „органско“ указује да су сировине произведене према специфичним правилима и законима за органску производњу.

Органски и природни козметички производи најчешће се израђују од сировина биљног порекла. За њихово добијање се користе биљке гајене под контролисаним условима (плантажно) или самоникле биљке са еколошки чистих подручја. Масна уља, екстракти и етарска уља, добијају се само дозвољеним поступцима током којих не долази до хемијске промене састојака биља. Избор екстракционе технике важан је због чистоће добијених иолата, приноса циљног једињења и заштите животне средине.

Међународно призната удружења која се баве усаглашавањем стандарда за природну и органску козметику као и сертификацијом ових производа омогућили су уређење тржишта природне и органске козметике и издвајање оних компанија односно производа који заиста испуњавају строге критеријуме квалитета ових производа.

Формулација кометичких природних и органских производа подразумева коришћење састојака који су дозвољени за употребу у овој врсти производа. На тржишту постоји велики број козметичких сировина које су сертификоване као природне односно органске и које се као такве могу да користе у производњи природних односно органских козметичких производа. Важан је избор како козметички активних супстанци (средства за повећање влажности коже, за смањење знакова старења коже, средства са антииритантним деловањем, антиоксиданси…) али је исто тако важан избор емулгатора, градиоца гелова, средстава за конзервисање производа.

Ни у једном делу производног процеса органски и природни козметички производи као и сировине из којих су израђени, не испитују се на животињама. Органски и природни козметички производи не смеју садржати сировине животињског порекла добијене њиховом злоупотребом.

Амбалажа у коју се пакују органски и природни козметички производи треба да буде еколошки прихватљива (биоразградива).

Сталан пораст употребе природне и органске козметике доводи до строжије регулативе за ове производе што намеће потребу за прикупљањем научних доказа о њиховој безбедности, стабилности и ефикасности, што их чини производима посебних карактеристика намењеним “избирљивој” групи потрошача.

КOТИЗAЦИJA: 3000,00 динaрa (урaчунaт ПДВ), ж.р. 840-1681666-03, пoзив нa брoj 178/КME.

ПРИJAВЉИВAЊE: Приjaву за КМЕ (имe, прeзимe, бр.лицeнцe) и копију уплате котизације послати на и-мејл ( Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. ) или поштом, најкасније 7 дaнa прe пoчeткa eдукaциje. Оригинал уплате доставити приликом регистрације учесника.

FAX: +381-18-42-39-310

 

ПРИЈАВА ЗА КМЕ
 word1 m ПРОГРАМ РАДА  pdf

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18000 Ниш
Република Србија
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 7215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42