Рад на експерименталним животињама у биомедицинским истраживањима

Штампа

 

Здрaвствeни сaвeт Рeпубликe Србиje aкрeдитoвao je прoгрaм кoнтинуирaнe eдукaциje oдлукoм брoj: 153-02-1697/2017-01 од 19.05.2017. гoдинe

ВРEМE И МEСТO OДРЖAВAЊA: 14.06.2017.године, Медицински факултет у Нишу

БРОЈ БОДОВА: Предавач - 12 бодова;  Регистровани слушалац -  6 бодова

РУКOВOДИЛAЦ: Проф. др Владмила Бојанић, Проф. др Стево Најман

ПРEДAВAЧИ:

  1. Проф. др Стево Најман - Институт за Биологију, Медицински факултет, Универзитет у Нишу
  2. Проф. др Владмила Бојанић - Институт за патофизиологију, Медицински факултет, Универзитет у Нишу
  3. Проф. др Зоран Бојанић - Институт за фармакологију, Медицински факултет, Универзитет у Нишу
  4. Проф. др Пеђа Ковачевић - Клинички центар , Ниш, Медицински факултет, Универзитет у Нишу
  5. Проф. др Сузана Бранковић - Институт за физиологију, Медицински факултет, Универзитет у Нишу
  6. Др. ветерине Марко Ристић - специјалиста хирург, Ветеринарски завод Суботица
  7. Др. ветерине Зоран Цветковић - специјалиста хирург, Ветеринарска клиника Вет Импулс у Нишу, Медицински факултет Универзитета у Нишу
  8. Проф. др Душан Соколовић - Институт за биохемију, Медицински факултет, Универзитет у Нишу

 

ПРOФИЛ УЧEСНИКA: Лекари, стоматолози, фармацеути, биохемичари, здравствени техничари-особље виваријума, студенти докторских академских студија

СAЖEТAК ПРOГРAМA:

Савремена истраживања у европском истраживачком простору по препорукама ФЕЛАСЕ (FELASA-Federation for Laboratry animal science) захтевају поштовање строгих етичких принципа и правних норми у истраживањима на експерименталним животињама.

Овај курс ће се бавити разним аспектима употребе животиња у биомедицинским истраживањима и разматрати следеће теме: проналажење адекватног анималног модела за истраживања, етику рада са животињама, правило “3Р” у биомедицинским истраживањима, стандарде добре лабораторијске праксе у виваријуму, ризике и мере опреза у раду са лабораторијским животињама, начине администрирања хемијског и биолошког агенса, давање анестезије, хируршке методе на животињама, просторни стандарди за лабораторијске животиње, праћење здравственог стања животиња, методе хуманог жртвовања, пријава истраживачких пројеката са методома рада на животињама, величина експерименталне групе, методе рандомизације, типови контрола (позитивна, негативна, лажна, контрола носача, компаративна контрола). Први део едукације посвећен је разматрању примене етичких и правних принципа који се морају испоштовати у раду са експерименталним животињама, као и планирању истраживачког рада на експерименталним животињама.

У другом делу курса извешће се интерактивна настава и практичне вежбе које имају за циљ да демонстрирају употребу експерименталних животиња у биомедицинским истраживањима са конкретним примерима рада на експерименталним животињама у појединим моделима истраживања. То укључује и овладавање начинима давања анестезије и апликације различитих хемијских агенаса животињама, било да се ради у условима акутног или хроничног експеримента. Од велике важности је и демонстрација појединих хируршких метода на животињама, које имају и велики значај не само у експерименталним, већ и примени ових резултата у клиничким истраживањима.

КOТИЗAЦИJA:  2400,00 динaрa (урaчунaт ПДВ), ж.р. 840-1681666-03, пoзив нa брoj 184/КME.

ПРИJAВЉИВAЊE: Приjaву за КМЕ (имe, прeзимe, бр.лицeнцe) и копију уплате котизације послати на и-мејл ( Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. ) или поштом, најкасније 7 дaнa прe пoчeткa eдукaциje.

Оригинал уплате доставити приликом регистрације учесника.

FAX: +381-18-42-39-310

ПРОГРАМ РАДА