combine_images_980.jpg

Садржаји предмета

Штампа
 

Р.бр.

Назив предмета

 

Општи методолошки предмети

1.

Mетодологијa научноистраживачког рада

2.

Писање и презентовање научног рада

3.

Биоетика и етика у научноистраживачком раду

4.

Биомедицинска информатика

5.

Биомедицинска статистика

6.

Енглески језик у биомедицини

 

Тематски усмерени методолошки предмети

7.1.

Експерименталне животиње у биомедицинским истраживањима и основе експерименталне хирургије

7.2.

Медицина базирана на доказима

7.3.

Принципи добре лабораторијске праксе

7.4.

Методе у молекуларној медицини

7.5.

Молекуларна генетика

8.1.

Принципи добре клиничке праксе

8.2.

Карактеристике клиничких медицинских истраживања

8.3.

Упитници у медицинским истраживањима

8.4.

Епидемиолошке методе у медицинским истраживањима

8.5.

Управљање истраживачким пројектима у медицини

8.6.

Принципи рада у jавном здравству

8.7.

Примењене статистичке методе

8.8.

Лековити природни производи и њихови токсични ефекти

8.9.

Општа токсикологија

8.10.

Биолошка и биофизичка хемија

 

Морфолошке дисциплине и истраживања матичних ћелија

8.11.

Хумана развојна анатомија

8.12.

Варијације у анатомији

8.13.

Молекуларна, експериментална и клиничка ембриологија

8.14.

Молекуларна организација ћелије

8.15.

Молекуларна патологија

8.16.

Молекуларна биологија тумора

8.17.

Квантитативне методе у патохистологији

8.18.

Програмирана ћелијска смрт и обнова ткива

8.19.

Биолошке основе клиничке примене матичних ћелија

 

Геномика, протеомика, фармакологија и регулаторни механизми

8.20.

Регулација хомеостазе организма

8.21.

Патогенетски механизми артеријске хипертензије

8.22.

Ткивно инжењерство

8.23.

Базична испитивања кардиоваскуларног система

8.24.

Молекуларни механизми дејства лекова

8.25.

Трансдукција хормонских, регулаторних и имунских сигнала у физиолошким и патолошким стањима

8.26.

Биохемијски аспекти деловања дрога

8.27.

Формирање и улога слободних радикала у физиолошким и патолошким стањима

8.28.

Експериментална и клиничка истраживања поремећаја нервног система

8.29.

Патофизиолошки регулаторни механизми

8.30.

Истраживања у клиничкој фармакологији

8.31.

Одабрана поглавља фитотерапије

8.32.

Медицинска хемија и инхибиција ензима лековима

8.33.

Фармацеутски облици за примену на кожи

8.34.

Безбедност и ефикасност козметичких производа

 

Инфективни агенси-епигенетика, дијагностика, клиника и епидемиологија

8.35.

Биолошке карактеристике микроорганизама и механизми развоја инфективних обољења

8.36.

Биохемијски аспекти инфламације и апоптозе

8.37.

Имунолошки регулаторни механизми

8.38.

Истраживања у клиничкој имунологији

8.39.

Истраживања у инфектологији

8.40.

Епидемиологија хоспиталних инфекција

8.41.

Достигнућа и перспективе имунизације

8.42.

Истраживање и епидемиологија полно преносивих инфекција

8.43.

Микробиологија намирница и вода

 

Функционалне и клиничке методе истраживања

8.44.

Истраживања у радиологији

8.45.

Истраживања у нуклеарној медицини

8.46.

Истраживања у педијатрији

8.47.

Истраживања у ургентној медицини

8.48.

Истраживања у кардиологији

8.49.

Истраживања у гастроентерологији и хепатологији

8.50.

Истраживања у ендокринологији

8.51.

Истраживања у хематологији

8.52.

Истраживања у нефрологији

8.53.

Истраживања у пулмологији

8.54.

Истраживања у неурологији

8.55.

Истраживања у психијатрији

8.56.

Истраживања у физикалној медицини и рехабилитацији

8.57.

Репродуктивна ендокринологија и инфертилитет

8.58.

Истраживања у онкологији

8.59.

Истраживања у реуматологији

8.60.

Истраживања у балнеоклиматологији

8.61.

Истраживања у дерматовенерологији

 

Савремена хируршка истраживања

8.62.

Истраживања у дигестивној хирургији

8.63.

Истраживања у ургентној хирургији

8.64.

Истраживања у кардиоваскуларној хирургији

8.65.

Истраживања у онколошкој и ендокриној хирургији

8.66.

Истраживања у ортопедији

8.67.

Истраживања у неурохирургији

8.68.

Истраживања у дечијој хирургији

8.69.

Истраживања у урологији

8.70.

Истраживања у анестезиологији и реаниматологији

8.71.

Истраживања у пластичној хирургији

8.72.

Истраживања у офталмологији

8.73.

Истраживања у оториноларингологији

8.74.

Гинеколошка онкологија

 

Јавно здравље и животна средина

8.75.

Епидемиологија масовних хроничних незаразних болести

8.76.

Животна средина и здравље

8.77.

Здравствена безбедност намирница

8.78.

Истраживања у дијететици

8.79.

Истраживања у медицини рада

8.80.

Промоција здравља

8.81.

Eкологија и заштита животне средине

8.82.

Исхрана различитих категорија становништва

8.83.

Eтика у медицини рада и јавном здрављу

8.84.

Вода - хемија и здравље

8.85.

Менаџмент у здравству

8.86.

Професионалне болести и заштита на раду

8.87.

Професионалне болести и болести рада

8.88.

Истраживања у професионалној клиничкој медицини

8.89.

Социјална неуронаука

 

Форензичке методе и токсикологија

8.90.

Истраживања у судској медицини

8.91.

Клиничкотоксиколошке анализе

8.92.

Основи клиничке токсикологије

 
 

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18000 Ниш
Република Србија
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 7215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42