Садржаји предмета

Штампа

 

Р.бр.

Назив предмета

1.

Јавно здравље

2.

Основи педагогије

3.

Енглески језик

4.

Менаџмент у здравству

5.

Интерна медицина са негом

6.

Хирургија са негом

7.

Педијатрија са негом

8.

Инфективне болести са негом

9.

Методологија истраживања у здравству

10.a

Интерна медицина са негом (стручна пракса)

10.б

Хирургија са негом (стручна пракса)

10.в

Педијатрија са негом (стручна пракса)

10.г

Инфективне болести са негом (стручна пракса)

11.

Зaвршни стручни рaд