15th International Congress of Medical Sciences (ICMS) - Софија

Штампа

 

На међународном конгресу 15th International Congress of Medical Sciences (ICMS), одржаном од 12. до 15. маја 2016. године у Софији студент IV године интегрисаних академских студија медицине Медицинског факултета у Нишу, ВЛАДАНА СТОЈИЉКОВИЋ, представљала је наш Факултет и освојила је прву награду за најбољу постер презентацију и дискусију резултата рада у сесији Preclinic Poster Session.

 

I НАГРАДА за постер презентацију на сесији Претклиника (Preclinic Poster Session)

Аутор: Владана Стојиљковић

Ментор: Проф. др Татјана Цветковић

Наслов рада: Activityand genetic polymorphism of MnSOD in renal transplant patients