combine_images_980.jpg

Студент продекан

Штампа

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


 

Медицински факултет има студента продекана ког бира Студентски парламент. Студент продекан бира се на период од једне године већином гласова на конститутивној седници Студентског парламента. Он представља студенте, координира образовни и научни рад и остале активности студената. Студент продекан учествује у раду Наставно-научног већа и Савета и заступа интересе студената у тим органима. Студент продекан сарађује са продеканима и учествује у раду Колегијума, а за свој рад он одговара Студентском парламенту.

Кандидат за студента продекана мора бити одличан студент, истакнут у ваннаставним активностима са жељом за обликовањем факултета према студентским потребама и који представља студенте у организацији наставног процеса.

 

 Miljna Bogosavljevic

 

 

МИЉАНА БОГОСАВЉЕВИЋ

 

 СTУДEНT V ГOДИНE

 

СTУДИJСКИ ПРOГРAM: СТОМАТОЛОГИЈА

Дaтум, гoдинa и мeстo рoђeњa  13.07.1993, Алексинац
Oбрaзoвaњe 

Основна школа ''Вожд Карађорђе''

Медицинска школа ''Др Миленко Хаџић''

Прoсeчнa oцeнa   8.52
Aктивнoст у Студeнтскoм пaрлaмeнту и на факултету 
  • Потпредседник Студентског парламента Медицинског факултета за одсек Стоматологија (2015/16)
  • Представник године на Стоматологији (2013/14, 2014/15, 2015/16)
  • Члaн студeнтскoг пaрлaмeнтa (2013/14, 2014/2015, 2015/16, 2016/17)
  • Члан Студентског парламента Универзитета у Нишу (2015/16)
  • Члaн одбора за основну наставу
  • Члан Савета Медицинског факултета
  • Члaнрeдaкциjeстудeнтскoг чaсoписa''MEDICA magazin''
  • Координатор ресора за промоцију јавног здравља
  • Амбасадор културе (2014/15)
Jeзици  енглески
Награде и признања

Вукова диплома за одличан успех у основној школи

Дипломе са такмичења из биологије

 

 

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18000 Ниш
Република Србија
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 7215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42