combine_images_980.jpg

Председништво Студентског парламента

Штампа

 

ПРЕДСЕДНИК СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


 

 Hristina Jovanovic

 

 

ХРИСТИНА ЈОВАНОВИЋ

 

СТУДЕНТ VI ГОДИНЕ

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ : МЕДИЦИНА

 

Дaтум, гoдинa и мeстo рoђeњa  27.05.1992, Ниш
Oбрaзoвaњe 

Oснoвнa шкoлa  ''Краљ Петар I''

Медицинска школа ''Др Миленко Хаџић''

Прoсeчнa oцeнa   9.35
Aктивнoст у Студeнтскoм пaрлaмeнту и на факултету 
 • Потпредседник Студентског парламента Медицинског факултета (2015/16)
 • Потпредседник Студентског парламента Универзитета у Нишу (2015/16)
 • Члан Студентског парламента Медицинског факултета (2014/15, 2015/16, 2016/17)
 • Члан Студентског парламента Универзитета у Нишу (2015/16)
 • Члан другостепене дисциплинске комисије на Универзитету у Нишу (2015/2016)
 • Члан Научно-наставног већа Медицинског факултета (2015/16, 2016/17)
 • Члан Савета Медицинског факултета
 • Координатор ресора за хуманитарни рад Медициснког факултета
 • Координатор ресора за хуманитарни рад Универзитета у Нишу
 • Координатор ресора за промоцију јавног здравља
 • Члан центра за контролу квалитета наставе Медицинског факултета
 • Члан редакције студентског часописа ’’Medica magazin
Jeзици  енглески, француски
Објављени студентски радови Аутор и коаутор више студентских радова
Награде и признања Вукова диплома за одличан успех у основној школи

 


 

ПOТПРEДСEДНИЦИ СТУДEНТСКOГ ПAРЛAМEНТA:

 

СTУДИJСКИ ПРOГРAM: MEДИЦИНA

 

 Uros Ilic M

 

 

УРОШ ИЛИЋ

СТУДЕНТ V ГОДИНЕ

Дaтум, гoдинa и мeстo рoђeњa  05.04.1993, Ниш
Oбрaзoвaњe 

Oснoвнa шкoлa ''ДУшан Радовић''

Гимназија ''Бора Станковић''

Прoсeчнa oцeнa   9.37
Aктивнoст у Студeнтскoм пaрлaмeнту и на факултету 
 • Члан Студентског парламента Медицинског факултета (2013/14, 2015/16)
 • Члан Наставно-научног већа Медицинског факултета (2016/17)
 • Члан Етичког комитета Медицинског факултета у Нишу
 • Члан редакције студентског часописа ’’Medica magazin’’
Jeзици  енглески, немачки

 

 

СTУДИJСКИ ПРOГРAM: СТОМАТОЛОГИЈА

 

 Milos Urukovic S

 

 

 

МИЛОШ УРУКОВИЋ

СТУДЕНТ V ГОДИНЕ

Дaтум, гoдинa и мeстo рoђeњa  06.03.1993. Неготин
Oбрaзoвaњe 

Основна школа „Вук Караџић“, Неготин

Гимназија „Неготинска гимназија“

Прoсeчнa oцeнa   8.00
Aктивнoст у Студeнтскoм пaрлaмeнту и на факултету 
 • Члан Студентског парламента Mедицинског факултета ( 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017)
 • Члан редакције студентског часописа „Мedica magazin“
 • Амбасадор предузетништва ( 2014/2015)
 • Координатор ресора за промоцију јавног здравља
Jeзици  енглески, немачки

 

 

СTУДИJСКИ ПРOГРAM: ФАРМАЦИЈА

 

 Milica Dinic F

 

 

 

MИЛИЦА ДИНИЋ

 

СТУДЕНТ V ГОДИНЕ

Дaтум, гoдинa и мeстo рoђeњa  05.03.1992.
Oбрaзoвaњe 

Основна школа "Бранко Радичевић"

Медицинска школа ''Др Миленко Хаџић''

Прoсeчнa oцeнa   8.05
Aктивнoст у Студeнтскoм пaрлaмeнту и на факултету 
 • Генерални секретар Асоцијације студената Фармације-Нис (НиПСА) 2016
 • Члан одбора за одржавање квалитета наставе Медицинског факултета у Нису
 • Представник године на Фармацији (2015/16, 2016/17)
 • Координтатор пројекта Фармакотерапијски приступ у НиПСА-и 2015
 • Члан Студентског парламента 2014/15, 2015/16, 2016/17
 • Члан редакције Студентског часописа " Медица магазин"
Jeзици   енглески
Објављени студентски радови Аутор и коаутор више студентских радова
Награде и признања Вукова диплома за одличан успех у основној и средњој школи

 

 

 СTУДИJСКИ ПРOГРAM: ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

 

 Aleksandar Andjelkovic OSS

 

 

АЛЕКСАНДАР АНЂЕЛКОВИЋ

 

СТУДЕНТ III ГОДИНЕ

Дaтум, гoдинa и мeстo рoђeњa  01.05.1985.
Oбрaзoвaњe 

Основна школа "Бубањски хероји"

Медицинска школа ''Др Миленко Хаџић''

Прoсeчнa oцeнa   8.6
Aктивнoст у Студeнтскoм пaрлaмeнту и на факултету 

Члан Студентског парламента 2016/17

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18000 Ниш
Република Србија
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 7215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42