combine_images_980.jpg

О студијском програму

Штампа

 

Интегрисане академске студије медицине за стицање академског назива доктор медицине трају 6 година и обухватају 12 семестара наставе која се изводи у облику:

  • предавања,
  • вежби,
  • осталих облика активне наставе (семинара, округлих столова и консултација),
  • летње стручне праксе, клиничке практичне наставе и студијског истраживачког рада који је у функцији израде завршног дипломског испита.

Однос појединих облика наставе дефинисан је у складу са исходом студијског програма. Укупан број часова у курикулуму студијског програма износи 5515, а број часова активне наставе 4635, од којих је 2130 посвећено теоријској настави, а 2505 часова вежбама и осталим облицима активне наставе. Број часова активне наставе је већи од броја који представља законски минимум. Летња стручна пракса и клиничка практична настава обухватају 880 часова.

Укупно ангажовање студената студијског програма интегрисаних академских студија медицине кроз активну наставу и учење ван термина активне наставе у сврху континуираног савладавања програмске материје, припрему колоквијума, испита и израду дипломског рада, изражено је бројем од 360 ЕСПБ бодова. Вредност једног ЕСПБ бода одговара, у просеку, радном ангажовању студента од 27 часова.

Имплементација ЕСПБ извршена је према немодуларизованом систему (систему у којем сваки предмет може имати различит број бодова тако да је укупан број бодова у једној академској години 60). Број бодова за сваки предмет одређен је у односу на постављене задатке које студент треба да обави како би остварио циљ и исход учења.У оквиру сваког предмета дефинисане су наставне активности релевантне за постизање циља и исхода предмета и време потребно за сваку наставну активност, тако да укупно радно ангажовање студената одговара броју бодова који припадају предмету.Студент остварује бодове предвиђене за предмет након завршног испита.

Опширније: О студијском програму

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18000 Ниш
Република Србија
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 7215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42