combine_images_980.jpg

О студијском програму

Штампа


Интегрисане академске студије стоматологије за стицање назива доктора стоматологије трају пет година или 10 семестара (4630 часова) од чега 1740 часова теоријске наставе, 2580 часова практичне наставе и 310 часова осталих облика наставе (стручна пракса и дипломски рад). Активна настава се изводи у облику: предавања, вежби и осталих облика наставе (семинара, колоквијума, консултација, предиспитних вежби) и истраживачког рада у оквиру израде дипломског рада.


Ангажовање студента у студијском програму интегрисаних акадмских студија стоматологије, остварује се кроз активну наставу и изражено је бројем од 300 ЕСПБ бодова. Имплементација ЕСПБ извршена је према систему у коме сваки предмет може имати различит број бодова, али укупан број бодова, свих предмета, у једној академској години износи 60. У оквиру сваког предмета дефинисане су наставне активности за постизање циља и исхода предмета, а студент остварује бодове, предвиђене за предмет у току преиспитних активности и након завршног испита.


Курикулум (наставни план) студијског програма интегрисаних академских студија стоматологије обухвата 45 предмета. Овај програм садржи обавезне и изборне предмете као и завршни дипломски рад. Обавезних предмета има 38, изборних подручја 7 (укупно 19 изборних предмета) и дипломски рад, као изборни предмет. Студент из сваког изборног подручја бира по један изборни предмет.

Наставни план студијског програма стоматологије омогућава студентима прве године студија да усвоје знања из опште-образовних предмета (Медицина и друштво, Медицинска статистика и информатика, Социјална медицина са епидемиологијом и хигијеном и Физичко васпитање) као и медицинских, предклиничких предмета: Молекуларна и хумана генетика, Анатомија, Хистологија и ембриологија, Биохемија и оралнa биохемијa. У другој години студија студенти, поред предмета базичне медицинске науке и стицања знања и вештина неопходних за савладавање наставног програма клиничких вештина, стичу знања из стоматолошког предклиничког предмета - Стоматолошка протетика-претклиника. Наставним планом треће године стоматологије обухваћени су предмети из категорије клиничке медицине: Дерматовенерологија, Неурологија и психијатрија са медицинском психологијом, Фармакологија са токсикологијом, Болести зуба претклиника, Интерна медицина (педијатрија, инфективне болести, физикална медицина и рехабилитација), Хирургија (гинекологија са акушерством, офталмологија), Анестезија у стоматологији, Оториноларингологија, Радиологија. У четвртој и петој години студијског програма стоматологије студенти стичу знања и вештине из стоматолошких клиничких предмета. У четвртој години из премета: Гнатологија, Орална хирургија, Орална медицина, Стоматолошка протетика клиника 1, Болести зуба клиника 1, Превентивна стоматологија. Након одслушане четврте године предвиђена је стручна пракса студената која се састоји из четири предмета: Превентивна стоматологија, Орална хирургија, Болести зуба-клиника 1 и Стоматолошка протетика-клиника 1. У петој години студенти стичу знања и вештине из следећих предмета: Болести зуба клиника 2, Стоматолошка протетика клиника 2, Ортопедија вилица, Пародонтологија, Дечја стоматологија, Максилофацијална хирургија и Судска медицина.

Изборни предмети, предвиђени су у II, III, V, VII, VIII, IX и X семестру и пружају прилику студентима да афирмишу своје склоности и опредељење према појединим областима стоматологије.

Након положених свих предмета, предвиђених наставним планом и програмом интегисаних академских студија стоматологије, студент приступа изради и одбрани дипломског рада.

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18000 Ниш
Република Србија
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 7215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42