combine_images_980.jpg

О студијском програму

Штампа

 

Наставни план (курикулум) студијског програма СПЕЦИЈАЛИСТА СТРУКОВНИ ИНСТРУМЕНТАР конципиран је у складу са свим савременим зактевима медицинске струке и науке, а у сврху формирања стручњака који поред свог теоријског знања, располаже широком палетом усвојених практичних вештина примењивих у процесу општих и специјалних принципа неге и лечења појединих категорија и популација пацијената посебно хируршких пацијената.

Поред тога студијски програм специјалистичких студија ставља акценат и на проблеме у вези компликација које прате неадекватан рад током припреме за операцију, у току саме операције и после операције са циљем да би се све те негативности превенирале и избегле компликације. Програм предвиђа упознавање са Менаџментом у здравству и Методологијом истраживања у здравству како би специјалиста струковни инструментар могао да учествује у извођењу практичне наставе студентима струковног студијског програма и био део тима за клиничка истраживања.

Студијски програм Специјалиста струковни инструментар одвија се кроз једногодишње школовање или 2 семестра.

Програм има 7 обавезних и 2 изборна предмета. У првом изборном блоку изборни предмети су: Педијатрија са негом, Оториноларингологија, Офталмологија, Гинекологија и акушерство са негом. У другом семестру студент у оквиру стручне праксе бира област из предмета Хирургија (абдоминална хирургија, васкуларна хирургија, пластична хирургија, неурохирургија, ортопедска хирургија, дечија хирургија, грудна хирургија, гинекологија, ОРЛ хирургија, офталмолошка хирургија) из које обавља предвиђену стручну праксу. Након обављене стручне праксе приступа изради завршног стручног рада. Завршни рад се припрема уз консултације са изабраним ментором. Састоји се од практичног рада, писаног текста и усмене одбране.

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18000 Ниш
Република Србија
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 7215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42