Студије другог степена

Штампа

 

ДИПЛОМСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - МАСТЕР =  ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (ЗА ПОЉА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА)

  1. Медицина
  2. Стоматологија
  3. Фармација

 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

  1. Специјалиста струковна медицинска сестра/техничар
  2. Специјалиста струковни санитарно-еколошки инжењер
  3. Специјалиста струковни инструментар