combine_images_980.jpg

Студије трећег степена

Штампа

На ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ уписују се најквалитетнији кандидати, лица са завршеним академским студијама медицине у трајању од 6 година (360 ЕСПБ бодова) и лица са завршеним академским студијама медицинске и биолошке оријентације (стоматологије, фармације, ветерине, молекуларне биологије) у трајању од 5 година (300 ЕСПБ бодова), уколико су током студија остварили најмању просечну оцену 8,00.

Медицински факултет у Нишу оквиру своје образовне делатности остварује докторске академске студије за стицање научног звања:

 Studije III M

 Studije III S

 Studije III F

 

Циљеви студијских програма докторских академских студија јасно су дефинисани и у складу су са потребама и исходима програма. Основни циљеви су садржани у следећем: стицање знања и вештина у области биомедицинских истраживања кроз организован научни и професионални развој и повезивање фундаменталних, примењених, клиничких и развојних истраживања из области ћелијске биологије, генетике, морфологије, биохемије, имунологије, фармакологије и физиологије ћелије и организма, клиничких и функционалних метода истраживања, савремених хирушких истраживања, савремених метода праћења јавног здравља и утицаја животне средине, као и професионалног усмерења на радни и животни век човека, савремених форензичких и токсиколошких анализа, усмерених у правцу проучавања молекуларних механизама настанка и развоја болести, њене профилаксе, клиничке дијагнозе и савремених терапијских приступа; савладавање и примена различитих методологија у научно-истраживачком процесу; оспособљавање за самостално праћење литературе и критичко тумачење добијених резултата истраживања; развијање сопственог система вредности, који гарантује успешан и одговоран научни рад у складу са највишим научним и етичким стандардима, као и стандардима професије, потребе за континуираним усавршавањем, могућност учешћа и дизајниарња самосталних научних пројеката.

 

НаРДуС-Национални Репозиторијум Дисертација у Србији

nardus


ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18000 Ниш
Република Србија
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 7215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42