combine_images_980.jpg

О студијском програму

Штампа

 

ДОКТОРСКЕ AКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ИЗ ОБЛАСТИ ФАРМАЦЕУТСКИХ НАУКА структурно су конципиране тако да представљају симбиозу образовања, истраживања и практичних вештина, јер интегришу теоријско усвајање знања, самосталан и оригиналан студијски истраживачки рад и начине његове презентације и афирмације у свету. Својом суштином, ДАС–фарамцеутске науке омогућавају организован научни и професионални развој у области фарамције кроз повезивање фундаменталних и примењених истраживања из области фармацеутске хемије, аналитике лекова, фармацеутске технологије, фармакогнозије, фитотерапије, медицинске биохемије, фармакологије, токсикологије, преклиничких испитивања лекова и медицинских средстава и клиничке фармације. Поред стицања знања и одговарајућих вештина развија се свест о значају и применљивости научних истраживања у фармацији, развија се осећај за тимски рад, за мултидисциплинарни интегрални, пре свега свеобухватни и целовит приступ научном проблему у области фармације, као и свест о динамичности нових научних сазнања, што намеће императив свакодневног и континуираног усавршавања.

Опширније: О студијском програму

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18000 Ниш
Република Србија
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 7215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42