Самовредновање

Штампа

 

Одлука о усвајању Извештаја о самовредновању Медицинског факултета Универзитета у Нишу, април 2017.

Извештај о самовредновању Медицинског факултета Универзитета у Нишу, април 2017.

Извештај о самовредновању Медицинског факултета Универзитета у Нишу, мај 2012.

Report of Institutional Evaluation of the University of Niš Faculty of Medicine, децембар 2009.

Одлука о усвајању Извештаја о екстерној евалуацији Медицинског факултета Универзитета у Нишу, децембар 2009.

Извештај о самовредновању Медицинског факултета Универзитета у Нишу,  фебруар 2007.

Општа оцена испуњености стандарда, фебруар 2007.

Одлука о усвајању Извештаја о самовредновању Медицинског факултета Универзитета у Нишу, новембар 2007.