combine_images_980.jpg

Одељење за експерименталну медицину

Штампа

 

Одељење за експерименталну медицину (ОЕМ) се бави истраживачким и едукативним аспектима експерименталне медицине, пре свега из хируршких грана медицине и базичне медицине.

ОЕМ служи за потребе научноистраживачког рада у оквиру пројеката из програма основних истраживања, технолошког развоја и интердисциплинарних истраживања који се раде на Медицинском факултету, израде докторских дисертација и истраживања у сарадњи са другим истраживачким институцијама у земљи и иностранству. Истраживачка делатност која се одвија у Одељењу за експерименталну медицину је методолошки, организационо и кроз истраживачке циљеве тесно повезана и интегрисана са другим одељењима и лабораторијама Научноистраживачког центра за биомедицину, а посебно са Виваријумом, Лабораторијом за експериманталну патологију и имунологију и Одељењем за ћелијско и ткивно инжењерство.

1. EKSPMED 

 

Ресурси Одељења за експерименталну медицинутакође се користе у едукативне сврхе за потребе програма основних, мастер, интегрисаних, докторских и специјалистичких студија који се изводе на Медицинском факултету и другим факултетима Универзитета у Нишу, као и у сврху континуиране медицинске едукације на Медицинском факултету у Нишу. Значајна делатност у Одељења за експерименталну медицину је увођење нових метода и процедура, нарочито хируршких, за истраживачке и клиничке потребе.

Одговорно лице за рад Одељења за експерименталну медицину: Весна Крстић ( Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. )

 

Просторни услови и опремљеност

Одељење за експерименталну медицину поседује све просторне и техничке услове, као и ОПРЕМУ за извођење најсложенијих захвата из домена експерименталне хирургије све до нивоа трансплантације органа:

 • потпуно опремљена операциона сала
 • апарат за анестезију
 • операциони сто
 • операциона лампа
 • електрокаутер
 • вакуум аспиратор
 • хируршки операциони микроскоп
 • јединица за стерилизацију (суви стерилизатор и аутоклав)
 • основни хируршки инструментаријум
 • стоматолошка радна јединица
 • просторна и организациона повезаност са виваријумом за смештај експерименталних животиња из експеримената.

 

Особље/Истраживачи/Сарадници

У раду Одељења за екеперименталну медицину ангажована су запошљена лица у Научноистраживачком центру за биомедицину, наставници, сарадници и истраживачи Медицинског факултета, као и лекари и здравствени сарадници наставних база Медицинског факултета:

 • Др вет. Зоран Цветковић, специјалиста хирургије
 • Спец. струк. мед. сест. Весна Крстић, стручни сарадник
 • лекари и стоматолози специјалисти и специјализанти хируршких дисциплина, који се баве експерименталном хирургијом и стоматологијом (општа хирургија, ортопедија, дигестивна хирургија, пластична и реконструктивна хирургија, трансплантациона хирургија, васкуларна хирургија, максилофацијална и орална хирургија, микрохирургија, неурохирургија, урологија, ОРЛ, офталмологија, гинекологија,…)

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18000 Ниш
Република Србија
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 7215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42